Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10 - 12 a 13 - 17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

Vstupné

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Archiv

2015-06-22-14-22-14-1.jpg

Poptávkové řízení na odkryv a restaurování nástěnných omítkových vrstev barokní knihovny na zámku v Teplicích

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu formou poptávkového řízení - uzávěrka nabídek označených „Výběrové řízení“ je 10. 7. 2015 do 13 hodin v sekretariátu ředitele

Výběrové řízení na opravu kamerového systému a výměnu jeho prvků

Regionální muzeum v Teplicích, p.o. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na opravu kamerového systému a výměnu prvků. Jedná se o výměnu DVR 16 vstupů - 2 ks, LCD monitory, kamery, kabely a adaptéry. Všechny opotřebované prvky upřesníme při prohlídce zařízení v budově muzea na zámku v Teplicích. Prohlídka proběhne ve středu dne 9. 9. 2015 v 10 hodin.

Uzávěrka nabídek: 17. 9. 2015 ve 13 hodin

Obálky označené “Výběrové řízení“ posílejte nebo doručujte na adresu sekretariátu Regionálního muzea v Teplicích, p.o., Zámecké nám.14, 415 01 Teplice.

Výběrová komise bude posuzovat návrhy podle těchto kritérií:
1. konečná cena díla
2. doložená odborná způsobilost
3. dodržení dohodnuté technologie
4. termín dokončení, tj. 31. 10. 2015.

 

Výběrové řízení na opravu elektroinstalace v prostorách tzv. salla terreny a grotty na teplickém zámku

Regionální muzeum v Teplicích, p.o. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na opravu elektroinstalace v prostorách tzv. salla terreny a grotty na teplickém zámku. Elektroinstalace bude provedena dle projektové dokumentace a zásad, vyplývajících ze specifických  požadavků památkově chráněného objektu.

Prohlídka prostor se uskuteční v pondělí dne 14. 9. 2015 v 10 hodin.

Uzávěrka nabídek: 22. 9. 2015 ve 13 hodin

Obálky označené “Výběrové řízení“ posílejte nebo doručujte na adresu sekretariátu Regionálního muzea v Teplicích, p.o., Zámecké nám.14, 415 01 Teplice.

Výběrová komise bude posuzovat návrhy podle těchto kritérií:
1. konečná cena díla
2. doložená odborná způsobilost
3. dodržení dohodnutých parametrů
4. termín dokončení, tj. 31. 10. 2015.

Výběrové řízení na provedení opravy části fasády západního křídla teplického zámku

Regionální muzeum v Teplicích vyhlašuje výběrové řízení na provedení opravy části fasády západního křídla teplického zámku. Prohlídka budovy se uskuteční dne 14. 6. 2016 ve 13 hodin. 

Uzávěrka nabídek: 27. 6. 2016 do 15 hodin
Návrhy zasílejte poštou v obálce označené "Výběrové řízení" nebo doručte do sekretariátu Regionálního muzea v Teplicích, Zámecké nám. 14, 415 01 Teplice.

Návrhy budou posuzovány podle těchto kritérií:
1. Cena díla.
2. Odborná způsobilost.
3. Délka záruční doby.

Přílohy:

1 2

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty

TM design Grafika Redakční systém Clips Redakční systém Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek