Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Muzeum Teplice O muzeu Výběrová řízení Archiv → „Výběrko k opravě střechy Kolostujových věžiček“

Archiv

Výběrko k opravě střechy Kolostujových věžiček

Regionální muzeum v Teplicích, p.o. vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na  stavební práce s názvem „Oprava střechy objektu Kolostujových věžiček č.p.520/2 Teplice“ (viz přílohy).
Oprava střechy objektu Kolostujových věžiček spočívající v celkové výměně střešní krytiny do původního stavu před rokem 1980 – osazení prejzové krytiny, částečná obnova klempířských prvků, včetně okapových háků, dešťových žlabů a svodů, případná lokální výměna poškozených částí krovu, za dodržení podmínek závazného stanoviska č. SPP 86/2017 ze dne 12.5.2017 viz příloha č.4.
Uzávěrka nabídek: 23. 6. 2017 do 14:00 hodin
Obálky označené “Výběrové řízení“ posílejte nebo doručujte na adresu sekretariátu Regionálního muzea v Teplicích, p.o., Zámecké nám.14, 415 01 Teplice.
Příloha č. 1 - Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 2 – Soupis prací
Příloha č. 3 - Vzor ČP o splnění základní způsobilosti dle čl. 5 této výzvy
Příloha č. 4 – Závazné stanovisko č..SPP 86/2017 ze dne 12.5.2017

 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Redakční systém Clips Redakční systém Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek