Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Geologie a mineralogie

Do geologické části expozice o přírodě severozápadních Čech je pro omezený prostor pojata jen užší oblast východních Krušných hor, zejména rudní ložiska na Teplicku - tj. oblast Krupky a Cínovce. Krušné hory jsou od doby bronzové, hlavně však od laténské kultury za Keltů, pro středoevropskou oblast zdrojem kovů pro výrobu bronzu - slitiny cínu a mědi. Jejich těžba spolu s dobýváním stříbrných rud vzkvétala ve středověku. Do našeho století pak přetrvalo dobývání cínu, z dalších kovů se získával wolfram, železo a nově uran. Vedle rud se začala těžit další důležitá surovina - fluorit. V současné době se těžba krušnohorských rud omezila na minimum. O to více je třeba zachovat doklady o její slavné minulosti, k čemuž chce přispět i tato expozice.

V historii dobývání cínových rud má ve východních Krušných horách přední místo Krupka s množstvím svých revírů, těžených od středověku. Kasiterit neboli cínovec (SnO2), hlavní nerost zdejších ložisek, vytváří na žilách pěkné krystaly, které se dříve rýžovaly i v náplavech (tzv. kroupy). Dalším typickým minerálem je molybdenit (MoS2) a řada minerálů mědi. Z oblasti Krupky je popsáno velké množství nerostů a sběratelé zde stále nacházejí zdroj svého zájmu.

Druhým klasickým rudním ložiskem je Cínovec, kde se po staletí těžily křemenné žíly s rudami cínu a wolframu (kasiterit a wolframit) - wolfram se však využíval až v novější době. Třetím typickým nerostem je cinvaldit, lithná slída pojmenovaná podle německého názvu obce, zdroj lithia, kterého se však zatím nevyužilo. Z cínovce jsou ve sbírkách známé především krystaly křemene a jeho odrůd - křišťálu a záhnědy. I zde je přítomno mnoho dalších minerálů, z nichž některé najdete v expozici.

K ukázkám zrudnění na ložiskách Krupka a Cínovec jsou připojeny ukázky fluoritů z východních Krušných hor. Vyskytují se jak v oblasti Krupky (hlavně Vrchoslav), tak i na Moldavě a v dalších místech. Krychlové krystaly fluoritu vytvářejí drůzy různých barev - hlavně zelené, fialové, žluté a bílé. Expozice je doplněna geologickou mapou oblasti a ukázkami knih a publikací, zabývajících se zdejšími rudními ložisky.

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Redakční systém Clips Redakční systém Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek