Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Krupka a cín

Muzeum v Krupce založila místní Museumgesellschaft v roce 1919 a bylo až do roku 1945 zaměřeno na dějiny města, místních řemesel a spolků. V roce 1945 přešlo pod správu národního výboru v Krupce. V expozicích budovaných od 50. let se kladl důraz především na těžbu cínu v Krupce a okolí. V roce 1963 v rámci krajské muzejní sítě byl krupskému muzeu přidělen úkol dokumentovat rudnou těžbu a jeho název byl změněn na Muzeum rudného dolování. Protože po roce 1945 zde býval zaměstnán pouze správce, sbírkotvorná činnost muzea byla minimální a expozice připravovalo muzeum v Teplicích ve spolupráci s externisty. V letech 1965-67 zde tehdejší Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích vybudovalo novou expozici, zaměřenou na nejdůležitější etapy v historii těžby cínu v Krušných horách a na vývoj města. V roce 1976 krupské muzeum přešlo do správy muzea v Teplicích, které zde v roce 1982 otevřelo specializovanou expozici těžby a zpracování českého cínu. Po stavebních úpravách budovy byla připravována nová expozice, otevřená v červnu 1995 pod názvem Krupka a cín. Je zaměřena na místní dějiny od pravěku po současnost a souběžně na těžbu a zpracování cínu a především na prezentaci cínařských výrobků, které jsou předvedeny z hlediska slohového vývoje a funkčního využití. Expozice Krupka a cín je umístěna v 6 prostorách 2. patra, obsahuje cca 150 m2. Je zde soustředěno cca 600 trojrozměrných exponátů, z toho cca 370 cínových předmětů a 30 modelů. Nejstarší doklady pocházejí z mladší doby kamenné, z cínových předmětů patří k nejstarším víko cínové rakve z roku 1600, cechovní holba z roku 1607 a kalendář z roku 1636. Zajímavou kolekci tvoří cínové výrobky z období historismů a secese. V samostatném prostoru na ploše cca 10 m2 je umístěno zpodobení rudného dolu, vytvořené již pro předválečné muzeum.

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Redakční systém Clips Redakční systém Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek