Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10 - 12 a 13 - 17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

Vstupné

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Pro návštěvníky

Program na červenec a srpen

VÝSTAVY

do 30. 10. / Jízdárna
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ
Jedinečná výstava uměleckých děl, uměleckořemeslných artefaktů a kulturněhistorických a archivních dokumentů, spojených s vládou Lucemburků v severozápadních Čechách ze sbírek muzeí a galerií Ústeckého kraje, majetku římskokatolické církve, Státního oblastního archivu v Litoměřicích a Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, kterou pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka pořádá Ústecký kraj.
Jedinečná kopie císařské koruny Svaté říše římské z dílny Jiřího Urbana z Turnova bude vystavena od 2. do 11. září v Jízdárně teplického zámku (vstup hlavním vchodem zámku).

do 4. 9. / I. a II. výstavní místnost
DRÁTENÍKŮV ROK
Výstava prezentuje drátenické výrobky osmi českých dráteníků, jejichž díla doplňují historické nádoby lidové keramiky opatřené drátenickou technikou z národopisných sbírek teplického muzea.

22. 7. - 30. 10. / III. výstavní místnost
PYTLÁK A JEHO ZBRAŇ
Výstava pytláckých zbraní sběratele Milana Hlásenského představuje historický vývoj chladných i palných zbraní, perličky z nálezů jednotlivých restaurovaných kusů, něco z dějin pytláctví a informace o lovené zvěři.

EXPONÁT MĚSÍCE

červenec / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Od šatů k bikinám
Jaké byly módní trendy plaveckých úborů dob minulých se dozvíte v červencovém exponátu měsíce ve foyer teplického zámku.

srpen / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Samurajský meč – katana a samurajská dýka – tantó 
Zajímavostí těchto předmětů je jak bohaté kostěné zdobení, tak skutečnost, že byly restaurovány na základě odborné konzultace s ing. Bohumilem Plankou, CSc. z Česko – japonské společnosti. Restaurování provedl v konzervátorských dílnách Regionálního muzea v Teplicích Vasil Gešev. Původně byl meč rozebrán na několik fragmentů, které byly sesypány v sáčku. Čepel byla silně zkorodovaná, zcela chyběla rukojeť. Jak se restaurátorské dílo podařilo, můžete v srpnu posoudit ve foyer teplického zámku.

Přílohy:

2016-06-30-11-13-30-1.jpg

Exponát měsíce července

HISTORIE PLAVEK

Výroční zpráva za rok 2015

Přílohy:

fragment.jpg

Exponát v expozici

Fragment olověné pečeti papeže Alexandra IV. (1254-1261)

1280px-juditin_klaster.jpg

Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích

NAVŠTIVTE UNIKÁTNÍ EXPOZICI NA TEPLICKÉM ZÁMKU

stazeny-soubor.jpg

DIVADLO NA ZÁMKU 2016

2. 9. - 4. 9.

2015-06-26-12-33-31-2.jpg

Porcelánové stezky

od královny Judity po porcelán s modrou krví

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ZÁJEMCE O VYSTAVOVÁNÍ

III. výstavní místnost teplického zámku slouží k prezentaci spolků, sdružení, drobných vystavovatelů či soukromých sběratelů z Teplicka. Cílem je podpořit celospolečenské aktivity v Teplicích. Vystavovatelům se proto nebudou účtovat žádné náklady za pronájem, pouze v případě, že se bude jednat o komerční akci např. prodejní výstavu. Podmínkou pro vystavování je volný termín a smlouva uzavřená s ředitelem RMT.

 

JAZZ CLUB na teplickém zámku

 Regionální muzeum v Teplicích si Vás dovoluje pozvat do zámeckého klubu teplického zámku, v němž od 12. 11. 2010 sídlí teplický JAZZ CLUB. Program a další informace na www.jazzteplice.cz.
 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty

TM design Grafika Redakční systém Clips Redakční systém Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek