Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10 - 12 a 13 - 17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

Vstupné

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Muzeum Teplice Výstavy a akce Pro návštěvníky → „Výběrové řízení na provedení opravy chodníku hlavního vstupu do objektu zámku v Teplicích“

Pro návštěvníky

Výběrové řízení na provedení opravy chodníku hlavního vstupu do objektu zámku v Teplicích

Regionální muzeum v Teplicích p.o. vyhlašuje výběrové řízení na provedení opravy chodníku hlavního vstupu do objektu zámku v Teplicích.
Prohlídka bude ve středu 18. 10. 2017 ve 13 hodin.
Uzávěrka nabídek je 25. 10. 2017 do 15 hodin.

Obálky označené „výběrové řízení“ zašlete nebo doručte do sekretariátu Regionálního muzea v Teplicích p.o., Zámecké nám.14, 415 01 Teplice.
Profesní způsobilost prokáže účastník výběrového řízení předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné odborné evidence, pokud jiný právní předpis do takové evidence vyžaduje ne však staršího než 3 měsíce.
Předání staveniště a podrobné obchodní podmínky bude obsahovat závazný text Smlouvy o dílo, záruční doby na dílo, která je požadována minimálně 36 měsíců.
Při provádění díla bude nutno respektovat závazné stanovisko stavebního úřadu - památkové péče.
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH. 

Přílohy:

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty

TM design Grafika Redakční systém Clips Redakční systém Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek