Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Muzeum Teplice Archiv 2014 Akce 2014 → „Fotografická soutěž Via Benedictina“

Akce 2014

Fotografická soutěž Via Benedictina
Předmět soutěže:
Tématem soutěže jsou historické benediktinské kláštery v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku, ty, které nadále plní svou funkci, stejně jako ty, ve kterých jsou uchovány stopy po působení benediktinů (seznam lokalit je uveden níže)
Příjemci:
Soutěž je otevřena všem fotografům, profesionálů i amatérům bez ohledu na věk a bydliště.
Doba trvání:
Soutěž probíhá od 20. května do 15. srpna 2014.
Cílen soutěže je vybrat fotografie pro výstavu fotografií, která bude prezentována v různých zemích střední Evropy. Výstava ukáže vybrané historické benediktinské kláštery a bude brát v úvahu neobvyklé zajímavé záběry s vysokou uměleckou hodnotou, která bude také upozorňovat na historické, krajinné a přírodní hodnoty místa.
Při výběru prvních třech míst bude rozhodující umělecká hodnota, zatímco zbývající exponáty budou vybrány na základě dvou kritérií – volba bude provedena jak z hlediska umělecké hodnoty tak vzhledem k výběru lokality (tak, že různé kláštery budou prezentovány ve všech čtyřech Visegrádských zemích).
Cíle soutěže:
1. Soutěž chce upozornit na benediktinské dědictví ve Střední Evropě
2. Vytvořit putovní výstavu fotografií představující benediktinskou stránku
3. Turistická propagace historických klášterů
4. Zdůraznit historickou, přírodní a kulturní hodnotu středoevropských zemí
Předpisy:
I. Pravidla soutěže
1. Soutěž je otevřená pro všechny fotografy bez ohledu na věk či místo bydliště
2. Účastník nemůže podat více než 10 fotografií. Fotografie pouze v digitální podobě. Formát Jpg, v minimálním rozlišení 2048 pixelů na delší straně.
3. Každý soubor by měl obsahovat titulní znak a pořadové číslo v případě série snímků.
4. Obrázek může být proveden jakýmkoliv fotoaparátem (analogický, digitální, mobilní telefon), nejsou zde žádná omezení týkající se zpracování grafickými programy, pokud se práce dá stále kvalifikovat jako fotografie. Fotografie s vodoznaky/rámečky nebudou brány jako v úvahu.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat dílo, které nesplňuje výše uvedené požadavky
6. Fotografie by měly být zaslány do soutěže do 15. srpna 2014
(v případě zaslání poštou, datum doručení práce)
a) E-mailem: kultura@bik.benedyktyni.pl
V názvu e-mailu prosím uveďte: Photo Contest a připojte textový soubor (v názvu znak účastníky, obsahující jméno, příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo). Velikost jednoho e-mailu nesmí přesáhnout velikost 10 MB.
b) CD a DVD (podepsaná znakem) posílejte na: Benedictine Institute of Culture, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków. S informacemi na obálce: Photo Contest Via Benedictina. Spolu s fotografiemi musí být v obálce podány s viditelným znakem informace: jméno účastníka, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
7. Žádost musí obsahovat souhlas účastníka se zpracováním a sdílením jeho osobních údajů pro účely soutěže
8. Přihláška musí obsahovat prohlášení účastníka, že je autorem zaslaných fotografií.
9. Pořadatel si vyhrazuje právo na volné využívání všech fotografií v publikacích týkajících se soutěže a pro další propagační a reklamní účely.
10. Zaslání fotografií do soutěže se rovná přenosu autorských práv účastníka na pořadatele bez časového a územního omezení a to zejména při použití tiskových a digitálních technik, při prezentaci a poskytnutí na webových stránkách pořadatele a v propagačních materiálech pořadatele bez ohledu na způsob jejich reprodukce a marketingu.
11. Účastníci soutěže nesmí být zaměstnanci institucí organizujících tuto soutěž.
12. Předložení práce do soutěže se rovná přijetí pravidel soutěže.
Výsledky soutěže:
1. Fotografie bude posuzovat porota jmenovaná pořadatelem, který rozhodne o cenách a vybere díla pro výstavu.
2. Ceny:
I. Místo: stativ Manfrotto
II. Místo: turistický stan pro 2 osoby
III. Místo: Baterie Drift PowerPack
Dvě „speciální ceny“: knihy o fotografování
3. Autoři dalších snímků, které budou vybrány na výstavu, obdrží dárkové balíčky z benediktinských klášterů
4. Výsledky budou oznámeny 31. 8. 2014
5. Předání cen se uskuteční na otevření výstavy 23. 9. 2014 v Benediktinském opatství Tyniec. Ceny autorů, kteří se nebudou moci dostavit na výstavu, budou předány organizátorovi z účastníkovy země.
6. Rozhodnutí poroty je konečné a nezpochybnitelné. Porota si vyhrazuje právo nezvolit oba vítěze a udělit cenu ex aequo.
7. Fotografie oceněné, zvýrazněné a vybrané porotou budou vytištěny a připraveny pro výstavu organizátorem.
8. Kopie vystavovaných fotografií se stávají majetkem organizátora.
9. Pro více informací prosím kontaktujte následující e-mail: kultura@bik.benedyktyni.pl

Organizátoři soutěže:

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37
30–398 Kraków
Polska

Agentura pro rozvoj Broumovska
Klášterní 1,
Broumov 55001
Česká republika
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Vár 1, Pannonhalma, 9090
Magyarország

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Subjekt odpovědný ta soutěž je: Benedictine Abbey in Tyniec, Benedictine 37, 30-398 Krakow. Soutěž je součástí projektu Via Benedictina – benediktinské dědictví ve Střední Evropě, který je spolufinancovaný Visegrádským fondem.
Seznam současných a bývalých benediktinských klášterů, jejichž fotografie mohou být zaslány do soutěže:
Česká republika:
Praha-Břevnov
Praha-Emauzy
Praha-Bílá Hora
Rajhrad
Broumov
Kladruby
Police nad Metují
Praha-Sv. Gabriel
Praha-Sv. Jiří
Sázava
Svatý Jan pod Skalou
Teplice
Třebíč
Poland:
Lubiń
Mogilno
Płock
Sieciechów
Święty Krzyż
Tyniec
Slovakia:
Hronsky Benadik
Bzowik
Rimavske Janovce
Hungary:
Pannonhalma
Tihany
Bakonybél

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek