Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Muzeum Teplice Archiv 2016 Akce 2016 → „Vystavení a komentované prohlídky repliky Svatováclavské koruny na výstavě Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků“

Akce 2016

VYSTAVENÍ A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY REPLIKY SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY

1. - 6. 11. 2016 / Jízdárna teplického zámku

Svatováclavská koruna je do neděle 6. 11. vystavena na výstavě Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků v Jízdárně teplického zámku.

Zveme Vás na KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY repliky SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY s odborným výkladem historika Mgr. Lukáše Gavendy, které se uskuteční v sobotu 5. 11. 2016 každou půlhodinu od 13 do 17 hodin, tj. ve 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30 hodin. Vstupné 30,- / 20,- Kč.

Svatováclavská koruna (Koruna svatého Václava) je jako česká královská koruna nejstarší a nejvýznamnější součástí českých korunovačních klenotů. Je zasvěcena svatému Václavovi a spolu s korunovačním žezlem a jablkem je uchovávaná v tzv. korunní komoře nad svatováclavskou kaplí katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Vystavována je jen výjimečně, a to při významných státních událostech.
Korunu nechal zhotovit v roce 1346 ještě za života svého otce Jana následník českého trůnu Karel IV.

Koruna svatého Václava je jako česká královská koruna nejstarší a nejvýznamnější součástí českých korunovačních klenotů. Je zasvěcena svatému Václavovi a spolu s korunovačním žezlem a jablkem je uchovávaná v tzv. korunní komoře nad svatováclavskou kaplí katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Vystavována je jen výjimečně, a to při významných státních událostech.
Korunu nechal zhotovit v roce 1346 ještě za života svého otce Jana následník českého trůnu Karel Lucemburský. Svatováclavská koruna měla od počátku charakter veřejnoprávní. Nebyla osobním majetkem krále, ale patřila celé zemi prostřednictvím jejího nebeského patrona. Mohla být užívána jen při zcela výjimečných příležitostech, zejména při korunovacích, kdy demonstrovala spojení krále a země. Koruna se stala přímo vtělením české státnosti a po staletí udržovala vědomí o svébytnosti Českého království mezi ostatními evropskými státy. Byla též symbolem společným pro všechny země Koruny české, jejichž jednotu ztělesňovala.
Koruna je osazena 96 safíry, rubíny, spinely a smaragdy a 20 perlami, její posvátný charakter umocňovala skutečnost, že se jednalo o korunu relikviářovou. Původně byl totiž do křížku na jejím vrcholu zasazen údajný trn z Kristovy trnové koruny. Český král tak byl symbolicky korunován stejnou korunou jako samotný Kristus.

Repliku koruny zhotovil šperkař Jiří Belda z pozlaceného stříbra, drahé kameny byly nahrazeny vybroušeným sklem, jen perly jsou přírodní, říční. Vlastníkem kopie Svatováclavské koruny je Středočeský kraj, který ji uchovává v galerii v Kutné Hoře.

Otevírací doba:
úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

Vstupné:
osoby starší 15 let 30,- Kč
děti od 6 - 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazů ZTP, skupiny (od 10 osob) 20,- Kč
děti do 6 let zdarma
rodinná vstupenka (do 5 osob) 70,- Kč
držitelé rodinného pasu 50,- Kč
držitelé senior pasu 10,- Kč
držitelé průkazů ISIC/ITIC/ALIVE 10,- Kč

 

 

 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek