Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Muzeum Teplice Výstavy a akce Aktuality → „Exponát měsíce května“

Aktuality

Exponát měsíce května / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Ilustrace v entomologii
Entomologická ilustrace je především ve svých novověkých počátcích těsně spjata s uměním. Zde je jako klíčové vnímáno především období 16. a 17. století, tedy přibližně období pozdní renesance a počínajícího baroka. Výsledky tehdejších snah umělců o zobrazení drobností, včetně hmyzu, jsou patrné a sledovatelné v entomologické ilustraci dodnes. Kvalita a přesnost zobrazení je hodnocena na základě určitelnosti objektu. Určitelnost je poměrně přesná již u pozoruhodně ranných prací a přechází až k téměř dokonalému zobrazení v současnosti.
V očích veřejnosti jsou nejlépe přijímanou skupinou hmyzu hlavně motýli. Jejich atraktivní vzhled umocňuje nepřeberné množství barev a tvarů křídel, které jsou charakteristické pro každý druh. Křídla jsou poseta různě zbarvenými šupinkami, které se při dopadajícím světle z určitých úhlů mohou barevně měnit. Jejich setřením z křídel zničíme jejich barvu, ale neomezíme motýla v letu.
Kresby na křídlech mnohdy napodobují nějaký motiv, který zvyšuje šance na přežití. Vývoj kresby a některých tvarů je výsledkem selekčních tlaků v průběhu evoluce. Motýli svým vzhledem a kresbami často napodobují jiné motýly, nebo i různé nejedlé až jedovaté druhy jiného hmyzu. Jindy má motýlí nápodoba přímo zastrašující smysl. Vzory na křídlech připomínají třeba oči velkých dravých ptáků nebo savců. Pokud přesto dojde k napadení, je útok směřován na barevně výraznou část, avšak nikoliv na centrální část těla. Při maskování motýli zpravidla kopírují vzhled rostlin (suchý list, větvička), nebo i hornin (jíl, písek). Motýl tak splývá s rostlinným či jiným povrchem. Dalším případem je maskování rozpadem. Čáry na křídlech na sebe nenavazují a motýl nepůsobí jako celistvý objekt.
V 60. letech 20. století byla z pozůstalosti Josefa Altmanna z Teplic do zoologické sbírky muzea zakoupena soukromá entomologická sbírka čítající bezmála 13 tisíc exemplářů motýlů (40 krabic, 5678 kusů) a brouků (76 krabic, 7075 kusů). Josef Altmann, v mládí zaměstnanec Škodových závodů v Plzni, byl amatérský entomolog, který se po roce 1945 stal členem entomologické sekce Vlastivědného kroužku při teplickém muzeu. V roce 2018 nám Altmanova vnučka nabídla ke koupi 52 dědečkových ručně malovaných tabulí motýlů, housenek a brouků. Kresby vznikaly ve 30. letech 20. století a jsou umístěné na kartónech o velikosti 34 x 25 cm, na nichž je zobrazeno 20 kreseb denních a 19 nočních tropických motýlů, 4 kresby brouků a 9 kreseb motýlích housenek se živnou rostlinou. Tabule byly zařazeny do pomocné dokumentace zoologické sbírky. Pro exponát měsíce byly vybrány dvě kresby motýlů, které jsou konfrontovány s preparovanými motýly stejného druhu umístěných v entomologických krabicích. Porovnáním obou se přesvědčíme o dokonalosti kresby a preciznosti autora kreseb Josefa Altmanna. Miroslav Žemlička, kurátor botanických a zoologických sbírek 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek