Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

MUZEUM JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO PRO VEŘEJNOST

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně
každou celou hodinu
úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17
50 / 30 Kč

VÝSTAVY
úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17
30 / 20 Kč

Archeologická památková péče

Regionální muzeum v Teplicích p.o. je oprávněnou organizací k zajišťování archeologické památkové péče, a to v důsledku Udělení oprávnění k archeologické činnosti vydaného Ministerstvem kultury ČR a na základě Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů, uzavřené mezi Akademií věd ČR a Regionálním muzeem v Teplicích, ve smyslu ustanovení § 21, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro potřeby stavebníků zajišťujeme:
• na základě žádosti stavebníka vypracovávání odborných stanovisek a vyjádření pro potřeby orgánů státní správy
• provádění záchranných archeologických výzkumů hrazených stavebníkem, kdy je stavebníkem právnická nebo fyzická osoba a nutnost provedení ZAV plyne z jejího podnikání
• provádění záchranných archeologických výzkumů nehrazených stavebníkem, kdy je stavebníkem fyzická osoba a nutnost provedení ZAV nevzniká v důsledku jejího podnikání

Jak postupovat v případě stavební činnosti:
• již od doby přípravy tento záměr oznámit ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.
• podat žádost o Vyjádření ke stavební činnosti oprávněné organizaci
Regionální muzeum v Teplicích p.o. je oprávněnou organizací k zajišťování archeologické památkové péče (organizací, oprávněných k provádění záchranných archeologických výzkumů v místech působnosti Regionálního muzea v Teplicích, je několik)
• v předstihu podat Oznámení o stavební činnosti (poštou či emailem)
• k žádosti o Vyjádření ke stavební činnosti nebo k Oznámení stavební činnosti je nutné oprávněné organizaci poskytnout potřebné informace o projektu stavby s příslušnou dokumentací a informacemi o předpokládaném zásahu do terénu, nutné je také připojit snímek mapy (situační plán) s vyznačením místa stavby
• umožnit ARÚ AV ČR, Praha, nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu

UPOZORŇUJEME, že není v našich možnostech reagovat na telefonická hlášení o stavebních akcích i vzhledem k tomu, že následně nemáme k dispozici všechny potřebné údaje včetně mapové dokumentace s konkrétním zaměřením akce!  

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty |  |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek