Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Muzeum Teplice Archiv 2020 HOME OFFICE ZPRÁVY Z HOME OFFICE ARCHEOLOGOVÉ → „Hrad v Úštěku - zpráva o archeologickém výzkumu“

ARCHEOLOGOVÉ

fotografie Úštěk, hrad, nádvoří, celkový pohled na výzkum (foto L. Kursová)

fotografie Úštěk, hrad, archeologický výzkum, odstraňování maltové krusty na požárovou vrstvu (foto L. Kursová)

fotografie Úštěk hrad, sonda 1, model pokrytý texturou (foto L. Kursová, výstup P. Hlavenka)

fotografie Úštěk hrad, sonda 1, řez jižní podél zdiva paláce (foto L. Kursová, výstup P. Hlavenka, spolupráce F. Gabriel)

fotografie Úštěk hrad, sonda 1, řez západní, stratigrafie (foto L. Kursová, výstup P. Hlavenka, spolupráce F. Gabriel)

Hrad Úštěk - zpráva o archeologickém výzkumu
Předstihový archeologický výzkum hradu v Úštěku byl vyvolán záměrem investora o plánovanou rekonstrukci hradního paláce a s tím související řešení vstupu. Již v roce 1973 v části nádvoří byly položeny sondy F. Gabrielem z tehdy Krajského muzea v Teplicích a v jedné z nich nalezena část základové zdi schodišťové věže, která zajišťovala v prvotní fázi komunikaci do všech pater hradu. K dalšímu, ale jen částečnému odhalení části zdiva věže došlo při budování kanalizace v roce 2010. Dokumentaci provedlo opět muzeum v Teplicích (F. Gabriel a L. Kursová). Provedený předstihový archeologický výzkum v červenci 2020 zcela odhalil původní vstup do přízemí paláce a těleso schodišťové věže tak, aby bylo možné provést rekonstrukci prostoru nádvoří hradu, navrhnout architektonické řešení obnovy "nového" vstupu a jeho začlenění do komunikačního schématu. Výzkum, který byl zahájen 7. 7. 2020 a ukončen 31. 7. 2020, opět realizovalo RMT (L. Kursová). V závěru výzkumu byly svolány dvě komise. První odborná, které byly předloženy závěry vyplývající z nových zjištění k odbornému posouzení a druhá technická, která řešila zajištění sondy do doby realizace stavby. Jelikož město Úštěk je památkovou zónou, byly všechny práce nahlášeny a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ Ústí nad Labem. Nálezy budou ošetřeny a uloženy v depozitáři RMT. Pro závěrečnou dokumentaci byla použita geodetická metoda pozemní fotogrammetrie a vytvořen 3D model sondy z fotografií ve spolupráci s ing. P. Hlavenkou.
PhDr. Lucie Kursová, vedoucí archeologického oddělení RMT 

Hrad Úštěk je cenným dokladem středověké profánní architektury, feudálního sídla městského typu. Podobně jako litoměřický hrad byl začleněn do městského fortifikačního systému. V objektu hradního paláce je dochováno mnoho cenných gotických a renesančních stavebních detailů a prvků, jako např. gotické sklepy sochané v pískovcovém podloží, vstupní portál, klenby, ostění apod. Více na www.npu.cz

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek