Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Detašovaná pracoviště

Jednání pracovní skupiny hejtmana Ústeckého kraje (dále jen ÚK) o projektu vybudování samostatné laboratoře se specializací na konzervaci kovů a archeologizovaného skla jako rozšíření konzervátorských dílen Regionálního muzea v Teplicích, p.o.(dále jen RMT) byla zahájena v dubnu 2013.
V ÚK dlouhodobě chyběla možnost radiologického zkoumání odpovídající potřebě sbírkových předmětů muzejní povahy. Instituce ÚK byly nuceny se obracet na konzervátorské dílny ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Ze zkušeností tohoto pracoviště bylo zřejmé, že pořízení vlastního RTG pracoviště by ÚK ušetřilo finance a čas a umožnilo ochranu jím spravovaného kulturního dědictví nejmodernějšími postupy.
Cílem projektu byla modernizace laboratoře ve specializovaných dílnách v Archeologickém depozitáři RMT v Sobědruhách u Teplic tak, aby mohly sloužit k primární a následné konzervaci sbírkových předmětů muzejní povahy z kovů a skla muzeím zřizovaným ÚK, tedy pro účely ochrany a rozvoje kulturního dědictví ve vlastnictví Ústeckého kraje. Přičemž se od prvopočátku počítalo s možností nabídnout za úplatu kapacitu nového pracoviště i jiným institucím a soukromým subjektům. První odhady na celkové náklady byly vyčísleny na 6,5 mil. Kč s tím, že návratnost investice by pro ÚK činila až 80%.
Přípravy projektu byly velmi náročné a po neúspěšném pokusu o získání dotace z tzv. Norských fondů byla jeho realizace zahájena v květnu 2017 z peněz ÚK. V únoru 2018 bylo v AD v Sobědruhách u Teplic RTG zařízení instalováno a započalo se s celkovým dovybavením nově vzniklé laboratoře. 7. srpna 2018 proběhla kolaudace nově pořízeného majetku do užívání. Pořizovací cena RTG laboratoře včetně vybavení činila téměř 9, 4 mil. Kč. Stavební úpravy budovy k celkové modernizaci stávajícího pracoviště na speciální laboratoř pro konzervaci kovů a archeologického skla stály bezmála 2,5 mil. Kč.
V průběhu realizace projektu RMT usilovně shánělo pracovníky, kteří by nově instalované RTG zařízení uměli obsluhovat. Nakonec se podařilo najít šikovnou konzervátorku a laborantku, které se postupně seznamují se všemi funkcemi nového zařízení tak, aby jeho kapacita mohla být využita na 100%.
Rentgenové zařízení do AD v Sobědruhách u Teplic dodala česká firma Testima spol. s.r.o. Zařízení bylo zhotoveno na základě požadavků odborných pracovníků RMT a jedná se o nejnovější zařízení tohoto typu v České republice. Technika prozařování předmětů rentgenovým zářením a jejich následné zobrazení se nazývá radiografie. Jedná se o nedestruktivní analýzu zkoumaných předmětů. Při průchodu záření materiálem dochází k zeslabení intenzity primárního svazku a tak místa s nejmenší absorpcí jsou zobrazena jako nejtmavší (v režimu negativu). Zobrazení předmětu na detektoru je ve volitelném měřítku. Spektrum námi zkoumaných sbírkových předmětů je velmi široké, proto je možnost nastavení různých hodnot napětí na rentgenu velmi důležité. Expoziční podmínky jsou dány typem zkoumaného materiálu, jeho tloušťkou a zároveň cílem průzkumu.
Na pracovišti RMT se nachází dva druhy RTG zařízení:
RTG iVario (max. napětí 225 kV, velikost ohniska dle použité RTG lampy) - umožňuje rentgen větších předmětů, např. mečů, opasků, až po nádoby s hlínou, kde je možné díky vysoké intenzitě RTG záření zjišťovat neznámý obsah, aniž by došlo k jeho poškození.
RTG IXS 1203 (max. napětí 120 kV, velikost ohniska 0,05*0,05) - zajišťuje rentgen malých předmětů, např. náušnic, spon apod.
Díky velikosti kabiny, umístěným držákům na předměty do 30 kg, rotaci a velkému rozsahu použité intenzity RTG záření lze rentgenovat širokou škálu vzorků. Radiografie v oblasti archeologie je dnes již nepostradatelnou metodou při zkoumání nalezených předmětů.
Nové pracoviště v současné době pracuje v plném režimu, kdy je schopno zajišťovat všechny zakázky i pro ostatní organizace, které nemají příslušné specialisty nebo nutné technické vybavení, případně pro soukromé osoby za úplatu (viz ceník RTG). 

Fotogalerie

Přílohy:

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek