Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Ve státní svátek 5. a 6. 7. (i v pondělí) máme otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

30 / 20 Kč

Exponáty měsíce 2005

fotografie Foto 1

fotografie Foto 2

fotografie Foto 3

fotografie Foto 4

Exponát měsíce října

Napoleonská výročí – nejkrvavější bitva     

Na letošní rok připadla dvě významná výročí „napoleonských bitev“: 200 let bitvy u Slavkova (2.12.1805) a 190 let bitvy u Waterloo (18.6.1815). K této příležitosti jsme připravili jako exponát měsíce reprodukce fotografií 4 pomníků k bitvě u Chlumce a Přestanova.    

Bitva u Chlumce a Přestanova se odehrála v dnech 29. a 30.8.1813. Střetla se zde napoleonská vojska (která měla za úkol v těchto místech ovládnout silnice na Drážďany, Teplice a na Prahu), se spojeneckými vojsky ruskými, rakouskými a pruskými. Bitva se po těžkých bojích stala drtivou porážkou francouzského armádního sboru a i přes velké ztráty vítězstvím spojeneckých vojsk. Není bez zajímavosti, že vladaři bojujících států se bitvy přímo nezúčastnili: Ruský car Alexandr I. a pruský král Bedřich Vilém III. ji pozorovali z úpatí Doubravské hory v Teplicích a rakouský císař František I. pobýval během bitvy dokonce až v Lounech. Teplice byly po celé září až do října t.r. sídlem hlavního stanu bojového štábu a tří spojeneckých mocnářů. V zdejších lázních se též léčili spojenečtí důstojníci. Dne 2.9.1813 se v Trnovanech sloužila slavnostní polní mše na oslavu vítězství spojenců.     

Touto vítěznou bitvou byla otevřena přímá cesta ke společnému vítězství ve velké bitvě u Lipska v říjnu téhož roku a ke vstupu spojeneckých vojsk do Paříže. Dne 9.9.1813 podepsali ministři zahraničních věcí (za Rusko hrabě K.V. Nesselrode, za Rakousko hrabě K. Metternich a za Prusko kníže K. Gardenberg) v Teplicích spojenecké smlouvy, které určily vztahy šesté protinapoleonské koalice a cíle války. Dne 3.10.1813 se připojila k smlouvě též Anglie.     

Na počest vítězné bitvy byly v místech konání bojů postaveny pomníky jednotlivých spojeneckých armád:

- pruský pomník byl odhalen v r. 1817 u Varvažova (viz foto č. 1)

- rakouský pomník byl odhalen v r. 1822 též u Varvažova (viz foto č. 2)

- základní kámen ruského pomníku byl slavnostně položen v r. 1835 za účasti tří mocnářů a jejich manželek, čestnou stráž stálo šest ruských granátníků – účastníků bitvy, které osobně přivezl car Mikuláš I. Pomník projektoval Pietro Nobile. V základním kameni byly zazděny plány pomníku, jeho dřevěný model, zakládací listina a pamětní mince, ražené zvlášť k této události. Pomník byl dokončen v r. 1837 a slavnostně odhalen 29.8.1837. V r. 1890 byla u tohoto pomníku založena pamětní kniha (viz foto č. 3)

- v r. 1913 u příležitosti 100. výročí bitvy byl odhalen pomník u Chlumce za přítomnosti arcivévody Karla Františka Josefa. (viz foto č. 4 ) U Přestanova je společný hromadný hrob spojeneckých i francouzských vojáků (asi 10000 mrtvých). 

Nina Holánová, správkyně sbírky pohlednic    

Čerpáno z knih:

Bitva u Přestanova a Chlumce 1813, vydala Státní vědecká knihovna M. Gorkého v Ústí n.L, 1988

Ctirad Kučera: Po cestách přátelství, Severočeské nakladatelství Ústí n.l., 1982

Milan Švankmajer: Čechy na sklonku napoleonských válek 1810 – 1815, Praha, vydavatelství NLN, 2004

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek