Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2006

Exponát měsíce února

Pohřební nádoby kultury se šňůrovou keramikou  

Původ a pohyb lidu kultury se šňůrovou keramikou zůstává do dnešních dnů problematickou otázkou. Dnes se sice již ustupuje od teorie, že nositelé šňůrové keramiky byli první Indoevropané, ale uspokojivé vysvětlení, neboli spíše doklady pro ostatní domněnky, chybí. Jisté však je, že tento lid osídlil v mladším neolitu (ve 28./27. stol. př. Kr.) Evropu severně od Alp v ploše od Nizozemí až po Volhu.      

U nás se tato kultura objevila kolem roku 2800 př. Kr. a rozpadá se už kolem roku 2500 př. Kr. Osídlené jsou převážně oblasti levobřeží Labe, od Krušných hor ke Kolínsku, na Moravě pak v místě střední oblasti Pomoraví. Téměř veškeré informace o této kultuře pocházejí z hrobů, neboť nálezy stop vztahujících se k sídlení jsou velmi ojedinělé. Způsob sídlení patrně nezanechával stopy v půdě, neboť nemáme doklady o existenci zahloubených objektů. Lidé této kultury mohli svá obydlí stavět kupříkladu přenosná a existují i domněnky o sídlení na vozech. Absence stop po sídelních objektech je také jedním z důvodů proč až do 80. let minulého století žádná sídliště neznáme. Dnes jsme na tom již o něco lépe, bylo objeveno přibližně k desítce lokalit, které jsou prozkoumány.      

Lid šňůrové keramiky se vyznačuje specifickým pohřebním ritem a výbavou hrobů. Těla byla ukládána do celkem mělkých jam, v rituálně skrčené poloze na boku a nad ně byla navršena mohyla. Orientace mrtvého k jednotlivým světovým stranám a rovněž výbava hrobů se lišila podle pohlaví.      

Nalezené nádoby z období kultury se šňůrovou keramikou pocházejí převážně z hrobů. Ukázky hlavních typů pohřebních nádob je možno, jako exponát měsíce února, shlédnout ve vstupním prostoru Regionálního muzea v Teplicích. Vystaveny jsou zde dva vůdčí typy pohřebních nádob. Tím prvním je pohár s vysokým, rozšiřujícím se hrdlem, které je často zdobeno otiskem kroucené šňůry (odtud název kultury se šňůrovou keramikou) nebo rytou výzdobou s motivem větévky či vstřícných rýh. Druhým je baňatá amfora s rytou výzdobou, nízkým hrdlem a malými oušky. Kromě vystavených keramických typů se v hrobech dále objevují džbány, vejčité hrnce a misky. Součástí hrobové výbavy byly také kamenné sekeromlaty, kamenné a kostěné nástroje, náhrdelníky z provrtaných psích zubů nebo zvláštní lasturová kolečka. Kov se objevuje celkem vzácně, v hrobech se občas nacházejí drobné ozdoby z mědi nebo drobné čepelky.      

Mgr. Kateřina Hierátová, archeoložka

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek