Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Exponáty měsíce 2006

fotografie Odběrní známka na 1 sklenici piva – restauratér Schlosser, Krupka 1918/ 1919

fotografie

Exponát měsíce července

Účelové známky ze sbírek teplického muzea  

Účelové známky svým vzhledem připomínají mince, se kterými spadají i do stejné kategorie peněžních znaků, narozdíl od nich však mají povahu peněžních náhražek. Patří tedy do úseku hmotných památek ekonomicko-peněžního charakteru, které jsou podobné a příbuzné mincím a mezi něž kromě kovových známek patří i početní peníze, žetony a papírové peněžní známky (fiskální kolky, poštovní známky aj.).

Používaly se především k zjednodušení procesů a vztahů ve výrobě a směně, ale sloužily i k vnitřní a vnější evidenci a kontrole množství práce, pracovní doby, výroby, pohybu zboží a poskytovaných služeb, potvrzovaly vykonání či zaplacení různých povinností a závazků i udělení různých licencí, práv a privilegií. Fungovaly tedy jako potvrzenky nebo poukázky prokazující nárok na mzdu, míra vykonané práce, poukázky na odběr potravin, surovin a průmyslového zboží, vstupenky, jízdenky, nárok na slevu jízdného, známky do různých automatů, legitimace a potvrzení, předplatné na služby (stravování, doprava, telefon, výtah, vstupné, mostné), zálohy na lahve a obaly, a v konkrétních případech i přímo jako nouzové peníze, čímž se stírá předěl mezi kovovými známkami a nouzovými penězi.

Jednotlivé funkce se často prolínaly a směšovaly. Například poukázky na odměnu nebo mzdu se většinou sdružují s evidencí práce nebo odpracované doby, poukázky na peněžní mzdu zase často bývají i poukázkami na naturálie.

Nejčastěji byly zhotovovány z obecných kovů, zřídka z lepenky, porcelánu, nejnověji pak z plastů. V Českých zemích byly užívány zejména v době od poloviny 19. století do počátku 50. let 20. století, ale řada se jich udržela až do nejnovějších dob, například známky závodních jídelen, známky na pivo, na výměnu mouky za chléb, na služby (odvoz odpadků) a zálohové známky na láhve a obaly.

Existuje několik možnosti třídění kovových známek a to především podle chronologického hlediska, z hlediska vydavatelů, teritoria či účelu vydání.  

Bc. Stanislava Klečáková, kurátorka sbírky numismatiky

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek