Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Exponáty měsíce 2008

Exponát měsíce května

Exotika v muzejních sbírkách II.


Zoologická sbírka Regionálního muzea v Teplicích zahrnuje téměř 11 500 inventárních čísel, což při možnosti hromadné evidence uplatňované hlavně u bezobratlých (Mollusca, Insecta) reprezentuje cca 150 000 exemplářů živočichů. Zoologické sbírky jsou velmi náročné na uchovávání. Větší zvířata, jako jsou zejména ptáci a savci potřebují navíc speciální preparaci. Nejchoulostivějšími sbírkami jsou sbírky entomologické, a to především motýli (Lepidoptera). Stačí nedlouhá doba při zanedbání ochrany a sbírky motýlů jsou úplně zničeny hmyzem, případně plísněmi. V depozitářích našeho muzea je poměrně rozsáhlá sbírka brouků a motýlů evropské i exotické provenience. Její základy byly položeny v roce 1898, kdy muzeum získalo rozsáhlou entomologickou sbírku z pozůstalosti dr. Baumeistera. Jednalo se o 265 krabic ve třech skříních a čítala 7 215 exemplářů. Samostatnou sbírku motýlů zpracoval a systematicky uspořádal v letech 1902 – 1904 J. Fuhr, předseda teplického Entomologického klubu (Entomologen Klub). Tentýž v letech 1904 – 1905 založil sbírku motýlů evropských, kterou posléze přeměňoval ve sbírku motýlů regionálních, jednak náhradou starších a poškozených exemplářů a jednak doplňováním vlastními sběry. Tuto rekonstrukci sbírky dokončili v letech 1917 – 1918 pánové baron Wolfgang Bock von Lachmatz a profesor reálky Wendelin Kleprlik, kteří sbírku ošetřili, upravili a za pomoci Entomologického klubu v Teplicích doplnili. Poslední odborné přeurčení sbírkových exponátů provedla v roce 1978 RNDr. Marie Flasarová, pracovnice přírodovědného oddělení teplického muzea. V této miniexpozici představujeme ukázky denních i nočních motýlů exotického původu z těchto zemí, případně kontinentů: východní Afrika, Peru, Kolumbie, Indie, severní Amerika, Brazílie, Honduras, Jáva, Šalamounovy ostrovy, Nová Guinea, jižní Borneo a Zanzibar.
 

Ing. Bohuslav Boček

 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek