Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2008

Exponát měsíce října

Teplice v období „Mnichova“ – svědectví fotografií

Události roku 1938 ve střední Evropě, které vedly k podepsání mnichovské dohody, konci první československé republiky, posílení hitlerovského Německa, rozpadu zbytků našeho státu o půl roku později a v konečném důsledku i k vypuknutí 2. světové války v roce 1939 patří k nejčastěji diskutovaným problémům našich dějin. Zrada spojenců, především pak Francie, potupný odchod dobře vyzbrojené a k obraně vlasti připravené československé armády z pohraničí, odstoupení rozsáhlého území Německu a dalším státům jsou dodnes citlivě vnímány - i vzhledem k tomu, jaký mají vliv na naši současnost. Otázka „Měli jsme se tehdy bránit?“ je dodnes vnímána velmi palčivě.   Teplice patřily k území, které bylo obýváno především českými Němci. Byly tedy svědkem počáteční nechuti k čs. státu, pozdějšího smíření se se skutečností a určitých forem koexistence, a později bohužel i stále se prohlubující hradby nepřátelství, která vinou následků hospodářské krize, agresivní politiky hitlerovského Německa a ochoty větší části československých Němců angažovat se ve prospěch nacistické říše vedla až ke smutným podzimním dnům roku 1938 (a ve svých důsledcích i k často diskutované odplatě za zradu státu po r. 1945). Na fotografiích, které vidíte,  můžete, vážení návštěvníci, sledovat rostoucí aktivitu pronacistické Sudetoněmecké strany a snahu čs. úřadů udržet v pohraničí alespoň elementární pořádek. Známé snímky signatářů neblahé mnichovské dohody záměrně nevystavujeme – soustředíme se na dopad událostí v našem městě. Záběr na čs. vojáky, kteří se svěšenými hlavami opouštějí Teplice, vyvolává dodnes pocity hořkosti. Krátce po jejich odchodu, 9. října 1938, přijíždí do ulic města wehrmacht, nadšeně vítaný zfanatizovanými davy v ulicích vyzdobených květinami, hesly a nesčetnými vlajkami s hákovým křížem. Vrací se i oddíly freikorpsu – čs. Němci, kteří na podzim uprchli do nacistického Německa, aby se zde připravovali na ozbrojený boj proti republice. Teplice navštívili i významní představitelé nacistické hierarchie – na dobových snímcích můžeme vidět K. H. Franka či dokonce Hitlerovu pravou ruku, Rudolfa Hesse. Série formálních hlasování v již ztotalitarizovaném pohraničí potvrdily dočasné vítězství nacistického Německa v našem prostoru. Události roku 1938, připomínané i v našem teplickém muzeu, zůstávají i přes relativní časovou vzdálenost závažným mementem. Mají varovat před nespravedlností, před ustupováním zlu, před bezzásadovostí, zbabělostí a především před hořkými plody jakéhokoli fanatismu.      

 

Mgr. Viktor Keller  

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek