Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Ve státní svátek 5. a 6. 7. (i v pondělí) máme otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

30 / 20 Kč

Exponáty měsíce 2009

Exponát měsíce června

Raně středověká keramická produkce na Teplicku


Velvěty, z kostrového hrobu, nalezeného v r. 1894, vyšší pohárkovitý hrnek, 9. století n.l.

Velvěty, z kostrového hrobu, nalezeného v r. 1894, hrnek s ostrou výdutí, zdobený hřebenovou vlnicí, konec 9. – počátek 10. století n.l.

Lokalita neznámá, bez nálezových okolností, hrnec s rytou hřebenovou výzdobou, nalezený v r. 1899, konec 9. až polovina 10. století.

Zabrušany, z kulturní vrstvy, nádobka s válcovitým ústím, zdobená jednoduchými rytými žlábky, nález z r. 1907, konec 9. až 10. století n.l.

Zabrušany, ze slovanského hradiště, mísa, nalezená při archeologickém výzkumu v r. 1950, konec 9. – 11. století n.l.

Lokalita neznámá, bez nálezových okolností, malý hrnek s rytou hřebenovou výzdobou, nalezený v r. 1899, 10. – 11. století n.l.

Prosetice – ze slovanského sídliště, hrnec zdobený vrypy a vodorovnými rytými žlábky, nalezený při archeologickém výzkumu v r. 1983, 11. století n.l.

Bílina Hrnec s oblou výdutí. 11. – 12. století n.l.

PhDr. Alexandra Rusó, archeoložka

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek