Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

30 / 20 Kč

Knihovna teplického muzea je až do odvolání UZAVŘENA! Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2010

Exponát měsíce listopadu

Císařský diplom pro Trnovany

Dne 19. listopadu 1910, tedy právě před sto lety, povýšil rakousko-uherský císař František Josef I. rychle se rozvíjející
a dosud samostatnou obec Trnovany na město s vlastní městskou samosprávou i znakem, jehož udělení bylo součástí diplomu. Vyhotovení bylo provedeno kaligrafickým rukopisem s bohatou dekorací na čtyřech listech papíru vložených do desek, které jsou potaženy vínovým sametem a ozdobeny zlatou císařskou orlicí, na šňůře je přivěšena nezbytná pečeť z červeného vosku ve zlatém pouzdře.    

Přepis textu diplomu:

WIR FRANZ JOSEPH DER ERSTE, ---- von Gottes Gnaden   KAISER VON OESTERREICH, Apostolischer König von Ungarn,   König von Böhmen, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illirien, Erzherzog von Oesterreich; Grossherzog von Krakau; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steier, Kärnten, Krain, Bukowina, Ober- und Nieder-Schlesien; Grossfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, etc., etc., etc.    ---- haben Uns in in Unserer kaiserlichen und königlichen Machtvollkommenheit bewogen gefunden, mit Unserer Entschliessung vom 24. Mai 1910   Unseren getreuen Ort   TURN   in Unserem Erbkönigreiche Böhmen in huldvollster Würdigung seines geregelten Gemeindewesens und seines gedeihlichen Aufschwunges auf Bitte der Gemeindevertretung   zu einer    Stadt   zu erheben. ---- Desgleichen haben Wir   Unserer getreuen Stadt TURN   die Führung des nachstehend beschriebenen und in Farben dargestellten Wappens bewilligt, als: Ein durch einen silbernen Balken quer geteilter blauer Schild. Im oberen Schildesfelde erhebt sich hinter einem wogenden Kornfelde ein von einem Schlosse bekrönter Berg. Vor ---- dem Felde steht ein von zwei jungen Bäumen beseiteter Pflug, dies alles natürlich dargestellt. Im unteren Schildesfelde wird ein zu Pfahl gestellter goldener Merkurstab beiderseits von je einer silberfarbenen Vase begleitet. Auf dem Hauptrande des von einer ornamentalen bronzefarbenen Einfassung umgebenen Schildes ruht eine silberfarbene Mauerkrone mit fünf sichtbaren Zinnen.   Zur Beurkundung dessen haben Wir gegenwärtiges Diplom mit unserem kaiserlichen Namen eigenhändig unterzeichnet und Unser kaiserliches Majestäts-Siegel beifügen lassen.   Gegeben und ausgefertiget mittelst Unseres lieben und getreuen wirklichen Geheimen Rates und Ministers des Innern   Guido Freiherrn von Haerdtl,   Ritter Unseres österreichisch kaiserlichen Ordens der Eisernen Krone erster Klasse, etc.,   ---- in Unserer Reichs- Haupt- und Residenzstadt   WIEN   am neunzehnten November des Jahres Eintausend Neunhundert und Zehn.  

(Podpis Františka Josefa I.)  

Der Minister des Innern:

(Podpis Guido Haerdtla)  

Nach Seiner kaiserlichen und königlich Apostolischen Majestät höchsteigenem Befehle:  

(podpis ministerského rady Felixe von Schmidt-Gasteiger)            

 

Český překlad textu:  

MY FRANTIŠEK JOSEF PRVNÍ ---- z Boží milosti   CÍSAŘ RAKOUSKÝ, apoštolský král Uher,   král Čech, Dalmácie, Chorvatska, Slavonska, Haliče, Ladomerie a Ilyrie, arcivévoda rakouský; velkovévoda krakovský; vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský, bukovinský, horno- a dolnoslezský; velkokníže sedmihradský; markrabě moravský; oknížený hrabě habsburský a tyrolský, etc., etc., etc.     ---- jsme se v Naší císařské a královské moci cítili pohnuti, s Naším rozhodnutím z 24. května 1910   Naši věrnou obec   TRNOVANY   v Našem dědičném království  Českém v nejmilostivějším uznání jejího spořádaného komunálního charakteru a zdárného rozkvětu na prosbu obecního zastupitelstva   povýšit na město ----- Rovněž jsme My   Našemu věrnému městu   TRNOVANŮM   povolili vedení dále popsaného a v barvě představeného znaku, jakož:   Modrý štít rozdělený napříč stříbrným břevnem. V horním poli štítu se tyčí za zvlněným žitným polem hora korunovaná zámkem. Před ---- polem mezi dvěma mladými stromy stojí pluh, to vše vyobrazeno přirozeně. V dolním poli štítu je zlatá Merkurova hůl, situovaná jako kůl, doprovázena po každé z obou stran stříbrnou vázou. Na horním okraji štítu, obklopeném ornamentálním olemováním bronzového zbarvení, spočívá stříbrně zbarvená koruna ze zdiva s pěti viditelnými (zuby) cimbuří.     K osvědčení tohoto jsme přítomný diplom podepsali vlastnoručně Naším císařským jménem a nechali jsme připojit Naši císařskou majestátní pečeť.   Dáno a vyhotoveno Naším milým a věrným skutečným tajným radou a ministrem vnitra   Guidem svobodným pánem z Haerdtlu,   rytířem Našeho rakouského císařského Řádu Železné koruny první třídy, etc., ---- v Našem říšském, hlavním a rezidenčním městě   VÍDNI   devatenáctého listopadu roku devatenáct set deset.  

(Podpis Františka Josefa I.)  

Ministr vnitra:

(Podpis Guido Haerdtla)  

Dle nejpřináležitějších rozkazů Jeho císařského a královského Majestátu:    

(podpis ministerského rady Felixe von Schmidt-Gasteiger)      

PhDr. Jan Kilián, PhD.

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek