Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2010

Exponát měsíce února

Raněstředověký meč ze sbírek teplického muzea

Součástí sbírek teplického muzea je veřejnosti  málo známý exemplář meče typu Y, který byl vyroben v průběhu 9. století - a to ve specializovaných dílnách v Porýní nebo v severní Evropě. Meč byl pravděpodobně součástí hrobové výbavy slovanského bojovníka, pohřbeného někde na území dnešního Teplicka (lokalitu bohužel neznáme). Původní délka meče byla okolo 85 cm (hrot je odlomen).

V souvislosti s konzervací vzácného exponátu byla v dílnách Regionálního muzea v Teplicích, p.o. zhotovena kopie, kterou vyrobil V. Gešev, specializovaný konzervátor kovových předmětů.   Předmět byl napaden plošnou korozí a kromě toho se nezachoval v úplnosti. Od doby poslední dokumentace v 50. letech 20. století se totiž ztratila železná příčka, která byla původně jeho součástí.   Před zahájením konzervačních prací byl zhotoven rentgenový snímek předmětu, díky kterému byl nejen rozpoznán rozsah vnitřního poškození, ale zároveň se prokázalo, že byl zhotoven vysoce vyspělou technologií. Skládá se totiž z jádra z damaskové oceli, na které jsou kovářsky navařena kalená ostří. Díky tomu byl meč tvrdý ale zároveň pružný.

Protože originál meče je nutné uchovávat ve speciálních podmínkách, tak jej nelze běžně vystavit. Představená kopie je však natolik blízká původnímu předmětu, že jej může beze studu zastoupit.  

Připravili Michal Soukup, Vasil Gešev, Milena Cestrová, Jan Kašpar, Ladislav Faigl, Miroslav Nováček

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek