Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Exponáty měsíce 2011

Exponát měsíce února

Ideologická kampaň proti mandelince bramborové

Dvacátý pátý únor býval v minulých dobách po dlouhá desetiletí slaven jako "Vítězný únor". Toho dne v roce 1948 kapituloval prezident Beneš před požadavky komunistické strany; toto datum je dodnes považováno za počátek diktatury KSČ v Československu. Nový režim měl celou řadu nepřátel, ať skutečných či fiktivních. Vedl proti nim mnoho propagandistických kampaní, které lze zvláště v prvních letech jeho trvání označit za bombastické. Jedním z nejznámějších cílů byl paradoxně zástupce živočišné říše - mandelinka bramborová.  

Tento škůdce byl poprvé popsán v severní Americe v 19. století. V první polovině století následujícího se dostal do západní Evropy a po 2. světové válce se objevuje i u nás. Na počátku 50. let dosáhlo jeho rozšíření kalamitních rozměrů; v některých regionech byla úroda brambor vážně ohrožena. Proti škůdci bylo nutno zakročit, politicky indiferentní hmyz se však současně stává obětí své doby.  

Vzhledem ke svému původu byl prohlášen za "amerického brouka" - a protože Spojené státy tehdy představovaly nepřítele číslo jedna, stala se mandelinka po dobu několika let jedním z hromosvodů nenávisti vládnoucího režimu. Západní státy, jejich představitelé, jakož i československý protikomunistický exil byli obviněni, že brouka na našem území rozšířili úmyslně s cílem zničit socializované hospodářství. Toto fantastické podezření se nikdy neprokázalo. Režim přesto rozpoutal obrovskou kampaň v rozhlase, novinách, na plakátech, ve školách, ve filmu, v literatuře (kniha hmyzího pohádkáře O. Sekory "O zlém brouku Bramborouku")... Mandelinka bramborová se stala jedním ze symbolů "západního zla". Na sbírání "amerického brouka" (tehdy vedle postřiků nejběžnější způsob likvidace) dodnes vzpomíná řada pamětníků, neboť boj proti malému nepříteli nebyl jen záležitostí zemědělců, ale vpravdě celého národa.  

Exponát měsíce února je typickým reprezentantem této propagandy. Tvrdá pěst dělnické třídy drtí na plakátu nešťastný hmyz, přičemž k typickým pruhům na krovkách stačilo přidat několik hvězd, aby nikdo nebyl na pochybách, odkud nepřítel pochází. Brouci v přední linii pak mají hlavy západních politiků, přičemž mandelinkou vlevo dole není nikdo jiný než americký prezident Harry Truman...  

Nápor mandelinky bramborové na pole československých zemědělců po několika letech skončil, skončila i kampaň proti "americkému brouku" a o několik desetiletí později se zhroutil i komunistický režim. Náš plakát může působit groteskně; současně jej však lze chápat jako varování před zneužíváním přírodních pohrom k politicky, nábožensky či jinak ideologicky motivovanému boji.    

Mgr. Viktor Keller      

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek