Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2011

Exponát měsíce května

Žánrové pohlednice ze sbírek teplického muzea – pohlednice s milostnou tématikou  

„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech“.  

Počátečními verši známé básně Karla Hynka Máchy Máj vítáme měsíc květen, kdy je jaro v plném rozpuku a příroda nás očarovává paletou vůní a jemných barev rozkvetlých stromů… prostě přichází měsíc lásky, jak se květnu mezi lidmi říká, a proto se i „Exponát měsíce“ zaměřil na pohlednice s milostnou tématiku…  

Uveďme něco málo informací ke vzniku pohlednice, což je běžně a poněkud nepřesně používaný výraz pro všechny druhy obrázkových dopisnic, tedy pro poštovní lístky s obrázkem a plochou určenou pro písemné sdělení, adresu a známku. V českých zemích se z počátku užívalo více dalších označení: pohlední lístek, pohledka, dopiska, dopisek, lidově též kartka nebo škrtka…  

Rok 1870 lze považovat za rok vzniku pohlednice. Adresní strana měla označení Correspondenz-Karte, používalo se i dalších jazyků, někdy až patnáct. Tato strana se směla používat jen k psaní adresy – odtud označení pohlednice s „dlouhou adresou“. Úředně byl stanoven rozměr na 14 x 9 cm. Od r. 1906 přijaly všechny země světové poštovní unie úpravu, kde je zadní strana rozdělena na 2 části – pro adresu a text, čímž se uvolnil prostor pro uspořádání obrazové strany.  

Pohlednice přinášejí písemná sdělení od odesílatele k adresátu. Nejčastěji obsahují ustálené blahopřání, konvenční pozdravy z cest nebo zcela osobní sdělení…. Kromě této základní funkce působí svou obrazovou stránkou, proto si obrázkové pohlednice získaly mimořádnou oblibu a nakladatelé se předháněli v nápaditém provedení, jež je někdy dokladem dobového vkusu či v mnoha případech i nevkusu)  

Zprvu byly na pohlednicích tištěny hlavně reklamní náměty, ale v 90. letech 19. století, kdy nastala jejich masová produkce, na nich začaly převládat pohledy na města, důležité budovy a pamětihodnosti, lázně, krajiny, přírodní scenérie a další místopisné zajímavosti. Postupně se rozšířila i tématika historická, národopisná, vlastenecká, náboženská, politická, technická a sportovní. Nechybělo ani zachycení přírodních pohrom, důlních katastrof a požárů.  

Další velkou skupinu tvoří tzv. pohlednice žánrové, kam řadíme reprodukce uměleckých děl, blahopřání ke kalendářním cyklům – velikonocům, letnicím, svátku matek, vánocům a Novému roku, pohlednice k osobním a rodinným událostem – blahopřejné k jmeninám, narozeninám, svatbě, pohlednice s různými žánrovými výjevy - hospodskými či komickými, milostnými a erotickými a motivy, k nimž patří obrázky žen a dětí a také milenců, které vám v měsíci květnu - „měsíci lásky“ chceme představit.  

Pohlednice s uplynutím času dostávají další významy. Vypovídají o tiskařských technikách, schopnosti výrobců obměňovat sériovou produkci obdobných záběrů stále novými variantami provedení a též, jak již bylo zmíněno, o měnícím se vkusu.     

Vystavené reprodukce originálních pohlednic jsou ukázkou milostného žánru ve sbírce pohlednic RMT ne příliš rozsáhlého a citace jednoho písemného sdělení na jedné pohlednici dokazuje, že „lásky čas“ nebyl vždy jen radostný, ale přinášel trápení nejen v měsíci lásky, ale i v ostatních měsících, jak před 90 lety, kdy je zde citovaný text datován, tak po celá desetiletí, staletí, tisíciletí až po současnost:  

Dopis došel. Však jaký obsah jeho? Proč takový srdcervoucí? Dopis bude následovati, ale až budu na místě na Slovensku do Košic. Dal jsem se přeložit a nemíním nikdy spatřiti ten kraj Váš, kde tam tolik zármutku a bolu, toť jen bičováním mé duše….“  

 

Nina Holánová  

 

Čerpáno z knih:

Srdečné pozdravy z Teplic a okolí – album starých pohlednic (text J. Budinská)

Roman Karpaš: Pohlednice – historie lístků, které změnily svět.

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek