Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2011

fotografie

fotografie Portrét velitele lodi Weyprechta (Kopie knižní ilustrace podle kresby Julia Payera)

fotografie Portréty lodního důstojníka Brosche, poručíka Orla a lékaře Kepese, J.Payer oceňoval jejich práci badatelů, obětavost a statečnost v době ohrožení. V knize nalezneme portréty dalších členů i psů, ale chybí autoportrét

fotografie Na palubě Tegetthoffu během ledového zajetí

fotografie Život v Ledovém moři

fotografie Loučení slunce v druhém roce ledového zajetí lodi

fotografie Pohřeb lodního mechanika Krische (Kříže), jenž se podstatně zasloužil o vyváznutí lodě z ledového sevření navzdory tuberkulóze

Exponát měsíce září

Julius Payer (2.9.1841 - 30.8.1915) a jeho knižní vylíčení tří polárních výprav v letech 1869 - 1874

Exponátem měsíce září je objemná kniha, svým vzhledem, obsahem a ilustracemi mnohým z nás vyvolá vzpomínku na četbu verneovek, plných dobrodružství v dalekých neznámých zemích. Obsahem příběhů Jules Verna je okouzlující svět fantazie autora, obsahem vystavené knihy ve vstupní hale muzea je autorovo pravdivé vyprávění o polárních výpravách. Oba žili v přibližně stejné době, oba studovali obory přírodních věd a zcela shodné měli oba autoři křestní jméno - Julius.      Knihou Julia Payera chceme připomenout 170. výročí narození významného polárního badatele, kartografa a malíře, jenž spatřil světlo světa 2. září 1841 v Teplicích, přesněji v tehdy ještě samostatném Šanově. Neúnavná dětská zdolávání skalních stěn za rodným domem byla počátkem jeho nebezpečných cest v dospělosti na nejvyšší vrcholky a za vzdálené, neznámé obzory.     

Cesty popsal v díle: Rakousko-uherská severopolární expedice v letech 1872- 1874, s Náčrtem druhé německé severopolární expedice 1869- 1870 a Polární výprava z 1871 (Die Österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874, nebst eine Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869-1870 und der Polar-Expedition von 1871). Knihu vydalo známé vídeňské nakladatelství odborné literatury Alfréda Höldera roku 1876.              

Na 106 stránkách úvodu a na téměř sedmi stech stranách textu vylíčil a zachytil ve svých kresbách vše podstatné o plavbě lodi Tegetthoff. Pod vedením kapitána Weyprechta (1838-1881) vyplula loď 13. července 1872 z Bremenhavenu, ale už 21. srpna na 76°30´ severní šířky zamrzla a 372 dnů nedobrovolně putovala severovýchodním směrem, kde v roce 1873 Payer prozkoumal neznámou zemi na třech výpravách saní s psím spřežením a pojmenoval objevenou pevninu Zemí císaře Františka Josefa I. Posádka opustila uvízlou loď 20. května 1874 a po strastiplné a nebezpečné cestě střídavě na saních a člunech se dostali 18. srpna k břehům Nové země, odkud je odvezla zpět do Evropy ruská loď.    

Objev nového území s řadou ostrovů a ostrůvků bylo sice po návratu po určitou dobu zpochybňováno, ale přesto podnes nalezneme na mapách pojmenování: Teplická zátoka, Šanovský ostrov či Brněnský mys. Julius Payer předložil tehdejším čtenářům a odborníkům jedno z nejpoutavějších děl polární literatury. Látce se věnoval s důkladností a ukázněností vědce, vytvořil strohým popisem pozorovatele plastický obraz cesty a života polárníků v nehostinné ledové „pustině“, zaplněné o život bojující faunou a florou .      

Text umocňuje 146 xylografických ilustrací (dřevorytin), které byly podle kreseb Julia Payera zhotoveny v Hölderově vydavatelství. Jméno rytce není známo. V závěru předmluvy autor s politováním poznamenal, že se nepodařilo knihu doplnit barevnými reprodukcemi obrazů krajináře Obermüllera podle kreseb autora pro technické potíže tisku. Proto jsme výstavku doplnili o tři snímky, pořízené členy polární výpravy ruského institutu IRLEM. Přibližují nám chladnou krásu severní pevniny. Barevná škála vyobrazení houževnatě kvetoucí flóry Země Františka Josefa by jistě pana Julia Payera potěšila.

Snímek jednoho z ostrovů Země Františka Josefa (zapůjčeno ze soukromé sbírky) 

 

Snímek ustupujícího ledového pokryvu Země Františka Josefa (zapůjčeno ze soukromé sbírky

 

Překvapivě pestrobarevná houževnatá flóra Země Františka Josefa (zapůjčeno ze soukromé sbírky)

 

PhDr. Jana Michlová, vedoucí knihovny RMT

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek