Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

30 / 20 Kč

Knihovna teplického muzea je až do odvolání UZAVŘENA! Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2011

Exponát měsíce listopadu

 

Třetihorní flóra z Dolů Bílina  

 

Tématem „exponátu měsíce“, který mohou zájemci pravidelně a zdarma obdivovat ve vstupní hale Regionálního muzea v Teplicích, byla pro měsíc listopad zvolena kolekce zkamenělin třetihorní flóry z prostoru hnědouhelného povrchového dolu Doly Bílina. Tato lokalita patří k našim nejznámějším paleontologickým lokalitám s nadregionálním významem. Vystavená kolekce byla v roce 2010 zakoupena za účelem obohacení geologických sbírek. Jedná se o celkem 9 kusů velkých plošných vzorků fosilií třetihorní miocénní flóry mosteckého souvrství. Jedná se o soubor kvalitních vzorků pocházejících z velmi zajímavého horizontu písčito-jílovitých sedimentů tzv. bílinské delty v nadloží hnědouhelné sloje lomu Bílina. Tento horizont se vyznačuje dobře zachovanými listy bohatých rostlinných společenstev nahosemenných i krytosemenných rostlin. Geologické stáří vystavené třetihorní flóry je přibližně 20 milionů let. Kolekce doplnila stávající regionální paleontologickou sbírku, obsahující v drtivé většině pouze podobný materiál ze sběrů před 100 a více lety. Na zakoupených a vystavených vzorcích lze nalézt listy následujících druhů stromů: tisovec pochybný Taxodium dubium, javor trojdílný Acer tricuspidatum, javor úzkolaločný Acer dasycarpoides, olše julianotvará Alnus julianiformis, zmarličník vroubkovaný Cercidiphyllum crenatum, ambroň evropská Liquidambar europaea, tupela Haidingerova Nyssa haidingeri, jilm jehlanovitý Ulmus pyramidalis, anebo listy travin z čeledi Poaceae.    

 

Miroslav Radoň

kurátor geologických a mineralogických sbírek RMT      

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek