Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2012

Exponát měsíce ledna

EXOTIKA V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH IV. 

Zoologické sbírky teplického muzea vznikly poměrně pozdě, i když základy tohoto ústavu byly položeny již v roce 1873 (Fasslovo muzeum), respektive 1894 (spolkové muzeum). Přírodní vědy, jmenovitě zoologie, zde byly popelkou.

V roce 1911 získalo muzeum rozsáhlou sbírku brouků (265 krabic s téměř 10 000 exempláři) z pozůstalosti dr. J. Baumeistera. Tuto sbírku muzeum spravovalo již od roku 1898. V roce 1953 byla tato sbírka převedena do entomologického oddělení Národního muzea v Praze.

V letech 1913 - 1914 byla vystavena sbírka mořských měkkýšů továrníka Julia Hellera z Teplic, kterou věnoval muzeu (asi 600 kusů). Nějaký materiál rovněž muzeum získalo od císařského rady Friedricha Rossmányho z Teplic. Sbírky měkkýšů byly v muzeu trvale vystaveny, v současné době jsou uloženy v depozitářích.

V letech 1919 - 1920 bylo muzeum obohaceno o sbírku vajec nashromážděnou lesníkem Hubertem Panznerem. V této sbírce je zdokumentováno 107 snůšek 78 evropských druhů ptáků. Dále zde byla menší sbírka ulit a korálů. To bylo zhruba vše, co teplické muzeum uchovávalo ve svých sbírkách do konce druhé světové války. V této době mělo muzeum ve svých sbírkách i tekutinové preparáty zvířat, ale není jasné o které druhy se jednalo. Převážná část přírodovědné sbírky se uchovala v depozitářích muzea dodnes a část je vystavena v Muzeu Krupka.

Mimo Teplice existovalo v regionu severozápadních Čech několik dalších muzejních sbírek menšího rozsahu a několik zámeckých sbírek parohů. Významná byla regionální sbírka ptáků budovaná knížetem Alfonsem Clary-Aldringenem uložená zprvu v knihovně na zámku v Teplicích, později v loveckém zámečku Dvojhradí u Teplic. Obsahovala četné regionální doklady o výskytu vzácných, v severozápadních Čechách ne obvyklých druhů (orel skalní, krkavec velký, zedníček skalní aj.) a v roce 1894 čítala více než tisíc exemplářů. Na konci druhé světové války však byla úplně zničena.

Vystavené exponáty měsíce ledna byly získány nákupem od soukromého sběratele. Nakoupeno bylo celkem 116 ks mořských měkkýšů, zastupujících 26 čeledí a prezentujících 48 druhů taxonomického kmene Mollusca. Nakoupené exponáty vhodně doplňují stávající historickou sbírku a rozšiřují ji o další unikátní druhy.

Ing. Bohuslav Boček

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek