Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2012

Exponát měsíce května

Jiří Trnka na pohlednicích

Vznik pohlednice lze datovat do sedmdesátých let 19. století. Zprvu na nich byly tištěny hlavně reklamní náměty, ale v devadesátých letech 19. století, kdy nastala masová produkce pohlednic, začaly převládat pohledy na města, důležité budovy, lázně, krajiny, přírodní scenérie a další místopisné zajímavosti. Postupně se rozšířila i tématika historická, národopisná, vlastenecká, náboženská, politická a technická. Nechybělo ani zachycení přírodních pohrom, důlních katastrof a požárů. Další základní okruh vytvořily pohlednice blahopřejné, ať už posílané k osobním či rodinným událostem nebo ke svátkům kalendářního cyklu, pohlednice s různými žánrovými výjevy a motivy.    

K posledně jmenovaným lze přiřadit i vystavené reprodukce pohlednic prezentované jako exponát měsíce května roku 2012. Po roce 1948 a hlavně v 50. letech začaly být, ve snaze po posílení národního uvědomění?, vydávány pohlednice s reprodukcemi děl významných výtvarných umělců, k nimž se řadí i Jiří Trnka, který by 24. 2. 2012 oslavil sté výročí narození. Nejčastěji byly na reprodukcích z jeho tvorby zastoupeny náměty z loutkového filmu „Špalíček“ a „Dobrý voják Švejk“, které se nacházejí i ve sbírce pohlednic Regionálního muzea v Teplicích. Z nich je svojí dokumentační výpovědí nejzajímavější pohlednice s masopustními maskami, neboť tento svátek byl u nás po dlouhou dobu potlačován. Další Trnkova tvorba, která se využívala k reprodukci na pohlednice byly kresby. Tuto část jeho díla prezentujeme dvěma pohlednicemi: Pohlednicí ze souboru deseti dopisnic – Jiří Trnka: Zima a reprodukcí kvašové kresby na vánoční blahopřejnou pohlednici. Obě pocházejí z období 50. a 60. let minulého století.

Nina Holánová, kurátorka sbírky pohlednic
 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek