Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Exponáty měsíce 2012

Exponát měsíce května

Jiří Trnka na pohlednicích

Vznik pohlednice lze datovat do sedmdesátých let 19. století. Zprvu na nich byly tištěny hlavně reklamní náměty, ale v devadesátých letech 19. století, kdy nastala masová produkce pohlednic, začaly převládat pohledy na města, důležité budovy, lázně, krajiny, přírodní scenérie a další místopisné zajímavosti. Postupně se rozšířila i tématika historická, národopisná, vlastenecká, náboženská, politická a technická. Nechybělo ani zachycení přírodních pohrom, důlních katastrof a požárů. Další základní okruh vytvořily pohlednice blahopřejné, ať už posílané k osobním či rodinným událostem nebo ke svátkům kalendářního cyklu, pohlednice s různými žánrovými výjevy a motivy.    

K posledně jmenovaným lze přiřadit i vystavené reprodukce pohlednic prezentované jako exponát měsíce května roku 2012. Po roce 1948 a hlavně v 50. letech začaly být, ve snaze po posílení národního uvědomění?, vydávány pohlednice s reprodukcemi děl významných výtvarných umělců, k nimž se řadí i Jiří Trnka, který by 24. 2. 2012 oslavil sté výročí narození. Nejčastěji byly na reprodukcích z jeho tvorby zastoupeny náměty z loutkového filmu „Špalíček“ a „Dobrý voják Švejk“, které se nacházejí i ve sbírce pohlednic Regionálního muzea v Teplicích. Z nich je svojí dokumentační výpovědí nejzajímavější pohlednice s masopustními maskami, neboť tento svátek byl u nás po dlouhou dobu potlačován. Další Trnkova tvorba, která se využívala k reprodukci na pohlednice byly kresby. Tuto část jeho díla prezentujeme dvěma pohlednicemi: Pohlednicí ze souboru deseti dopisnic – Jiří Trnka: Zima a reprodukcí kvašové kresby na vánoční blahopřejnou pohlednici. Obě pocházejí z období 50. a 60. let minulého století.

Nina Holánová, kurátorka sbírky pohlednic
 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek