Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2013

Exponát měsíce dubna

vstupní hala teplického zámku

BŘEHULE ŘÍČNÍ

Tento drobný pěvec z čeledi vlaštovkovitých byl vyhlášen Českou společností ornitologickou ptákem roku 2013.
Břehule říční je jediným u nás hnízdícím druhem břehulí. Jak již jejich jméno napovídá, břehule říční dříve obývaly především nátrže říčních břehů, ve kterých si hrabaly své až metr dlouhé nory. S rozvojem vodohospodářství však volně meandrující řeky z krajiny zmizely a břehule si musely hledat nová hnízdiště. Tento koloniálně hnízdící pták nově obsadil pískovny, štěrkovny a hliniště. Dnes dokonce existují pískovny, kde hnízdí i několik tisíc párů břehulí. Přesto se jejich početnost vytrvale snižuje, v současnosti odhadujeme velikost hnízdní populace na českém území na 15—30 tisíc párů.
Je to tažný pták, který zimu tráví v subtropické a tropické Africe. Jako většinu stěhovavých ptáků, i břehule negativně ovlivňuje také stav afrických zimovišť a tahových cest. Na našich hnízdištích se objevují ze všech vlaštovkovitých nejpozději – od poloviny dubna do května. S břehulí říční se setkáme nejčastěji v nížinách a pahorkatinách, kde většinou loví nad vodní hladinou větších řek, rybníků nebo těžebních jezer. Břehule se v hnízdní době většinou nezdržují daleko od své kolonie.
Břehule měří okolo 12 cm, hnízdí v květnu-červenci, jednou až dvakrát ročně. Samec i samice jsou na horní straně těla hnědí, na spodní bílí. Charakteristickým znakem je zemitě hnědý příčný proužek na hrdle a mělce vidlicovitě vykrojený ocas.


Použitá literatura: Lucie Hošková, Petr Heneberg - Česká společnost ornitologická [online] © 2013

Dostupné z: http://www.birdlife.cz/index.php

 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek