Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Exponáty měsíce 2013

Exponát měsíce května

Depot Lažany II, okr. Chomutov

vstupní hala teplického zámku

Depot byl nalezen v roce 1907, poloha „U Kříže“ (katastr č. 380), vyorán na sousedním poli depotu Lažany I, v nádobě. Na dně ležely údajně bronzové slitky, přes ně náramky a jehlice, úplně nahoře srpy (dohromady 739 kusů), převážně depot zlomků o váze 42 kg.

Horizont depotů Lažany (cca 1300-1200 př. Kr.)
Označení Lažany pro depoty, které jsou současné s nejstarším knovízským stupněm Modřany, zavedl do literatury J. Böhm (1937). Charakteristické pro stupeň Lažany jsou tu a tam bohaté, slitky a jejich fragmenty obsahující zlomkové depoty, stejně tak jako malé depoty z nepoškozených ozdob, které tvoří kompletní garnitury. Když jsou u nich výjimečně čistě mohylové typy, představují archaický prvek. Kombinace sestávající z domácích tvarů, charakteristická pro stupeň Lažany, sestává z typů, které dokončují mohylový vývoj nebo vykazují přetrvávající tvarové znaky nebo výzdobné motivy střední doby bronzové. Časově určující pro ozdoby stupně Lažany je zaprvé velikost, zadruhé neobvyklá masivnost kusů. Z jehlic se vyskytují velké „české“ jehlice s terčovitou hlavicí a středovým trnem, typ Weitgendorf, těžké, silně žebrované jehlice s kyjovitou hlavicí, vzácněji jehlice s jemně vroubkovanou kyjovitou hlavicí a různé varianty s ostře žebrovaným krčkem a členěnou hlavicí. Jmenované jehlice se vyskytují zpravidla společně s těžkými, litými, žebrovanými náramky typu Dřetovice s rytým dekorem mohylového rázu a s širokými dutými plechovými náramky. Z předchozího časového úseku přetrvávají žebrované náramky v nezměněné formě s vějířovitými konci, jinak se již vyskytují žlábkované typy se zúženými konci, někdy zdobené rytými motivy.

Nové, teprve ve stupni Lažany se vyskytující typy ozdob jsou nánožníky a nákrčníky; jejich nejstarší typy jsou převážně masivní.

Přílohy:

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek