Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2013

Exponát měsíce května

Depot Lažany II, okr. Chomutov

vstupní hala teplického zámku

Depot byl nalezen v roce 1907, poloha „U Kříže“ (katastr č. 380), vyorán na sousedním poli depotu Lažany I, v nádobě. Na dně ležely údajně bronzové slitky, přes ně náramky a jehlice, úplně nahoře srpy (dohromady 739 kusů), převážně depot zlomků o váze 42 kg.

Horizont depotů Lažany (cca 1300-1200 př. Kr.)
Označení Lažany pro depoty, které jsou současné s nejstarším knovízským stupněm Modřany, zavedl do literatury J. Böhm (1937). Charakteristické pro stupeň Lažany jsou tu a tam bohaté, slitky a jejich fragmenty obsahující zlomkové depoty, stejně tak jako malé depoty z nepoškozených ozdob, které tvoří kompletní garnitury. Když jsou u nich výjimečně čistě mohylové typy, představují archaický prvek. Kombinace sestávající z domácích tvarů, charakteristická pro stupeň Lažany, sestává z typů, které dokončují mohylový vývoj nebo vykazují přetrvávající tvarové znaky nebo výzdobné motivy střední doby bronzové. Časově určující pro ozdoby stupně Lažany je zaprvé velikost, zadruhé neobvyklá masivnost kusů. Z jehlic se vyskytují velké „české“ jehlice s terčovitou hlavicí a středovým trnem, typ Weitgendorf, těžké, silně žebrované jehlice s kyjovitou hlavicí, vzácněji jehlice s jemně vroubkovanou kyjovitou hlavicí a různé varianty s ostře žebrovaným krčkem a členěnou hlavicí. Jmenované jehlice se vyskytují zpravidla společně s těžkými, litými, žebrovanými náramky typu Dřetovice s rytým dekorem mohylového rázu a s širokými dutými plechovými náramky. Z předchozího časového úseku přetrvávají žebrované náramky v nezměněné formě s vějířovitými konci, jinak se již vyskytují žlábkované typy se zúženými konci, někdy zdobené rytými motivy.

Nové, teprve ve stupni Lažany se vyskytující typy ozdob jsou nánožníky a nákrčníky; jejich nejstarší typy jsou převážně masivní.

Přílohy:

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek