Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2013

fotografie Kopie vyobrazení z litografické dílny C.W.Medau připomíná zastávku dostavníků u pošty na silnici z Teplic na Petrovice a Drážďany

fotografie Kopie části poštovní mapy pozorného diváka seznámí se všemi místy, kde se v létě 1813 odehrávaly větší či menší bitvy spojeneckých armád

fotografie Volně rozložená a zvětšená kopie mapy je je prezentována na výstavě 1813 - TEPLICE SRDCE EVROPY

Exponát měsíce srpna

Poštovní mapa z roku 1786

Exponátem měsíce srpna je poštovní mapa (Neue und vollstaendige Postkarte durch gantz Deutschland…) vydaná roku 1786 v Norimberku, která byla věnovaná zakladateli pravidelného poštovního spojení Carlu Anselmu Thurn-Taxis a dnes je uložená ve sbírce knihovny teplického muzea. Mapa byla vybrána k připomenutí válečných událostí pozdního léta roku 1813 na našem území. Nejedná se o speciální geografickou ani vojenskou mapu. Proč poštovní? Tato mapa zobrazuje komunikace - tepny civilizace - spojující země, města a vsi. Síť cest a silnic byla velmi hustá a mohla tak již na přelomu osmnáctého a devatenáctého století dobře zajišťovat soustavnou přepravu surovin, zboží, lidí i zpráv - pošty.

Pošty byly zřizovány ve vzdálenosti „čtyř hodin“ (pěší chůze). Dostavníky v místě měly možnost přepřahat koně, cestující mohli přenocovat, občerstvit se v zájezdním hostinci. Pro lázeňské město Teplice měla pošta a dobré možnosti příjezdu pro hosty vysokou cenu. Tzv. „říšská silnice“ vedoucí od zemské hranice se Saskem byla nově zbudována a roku 1813 se pokračovalo také v renovaci silnice z Teplic přes Lovosice do Prahy. Dobré dopravní spojení bylo důležité pro lázně a pro jejich hosty, ale pořádné cesty potřebovaly také armády…. Napoleon, který na jaře v čele obnovené armády opět vjel vítězně do opevněných Drážďan, měl mimo jiné v plánu vpád do Čech. Ovládnutím města Teplice by získal dobrý přístup do nitra země na Prahu.

K tomu se naskytla příležitost, když po, pro spojence (Prusko, Rusko, Rakousko), prohrané bitvě u Drážďan rozkazem císaře Napoleona měl generál Dominique - René Vandamme (1770 - 1830) pronásledovat spojeneckou Českou armádu ustupující koncem srpna 1813 do Čech. Měl proniknout Nakléřovským průsmykem a dobytím města Teplice přerušit hlavní „říšskou" silnici mezi Drážďany a Prahou.

„Zprvu se mu dařilo, obsadil Petrovice a odtud ovládal území u Chlumce v Čechách, jakož i město Teplice, významný bod, kudy musel nepřítel určitě ustupovat,“ jak píše Marbot, jeden z Napoleonových generálů ve svých pamětech. Dále pak vzpomíná, „že klevetníci po porážce tvrdili, že právě touha po maršálské holi jej dohnala k ztřeštěnosti, s níž se s pouhými 20.000 muži pustil za 200.000 nepřáteli a chtěl jim přehradit cestu. Vandamme byl ovšem generálním štábem ujišťován o podpoře armádou maršála Mortiera a Saint - Cyra. Generál Vandamme tedy musel uposlechnout, neboť dostal jasný rozkaz zmocnit se města Teplice, aby tak nepřátelský ústup odřízl.“ Do Teplic však po porážce u Chlumce 30. srpna 1813 vstoupil generál již jako zajatec spojenců a obyvatelé mu dali srocením u domu „U tří králů“, kde nuceně nocoval, jasně najevo své smýšlení o vojenských vpádech ohrožující život pod Krušnými horami. Další den pokračoval zajatý generál směrem na Prahu a do zajetí na Sibiř.

PhDr. Jana Michlová, vedoucí muzejní knihovny

 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek