Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2013

OBALY OD POTRAVIN – přelom 70. a 80. let 20. století

Obal prodává, obal vždy prodával a prodávat bude. Bylo tomu tak i v obchodní síti období tzv. reálného socialismu. Nabídka zboží nebyla příliš pestrá, nedostatek určité části sortimentu byl běžný, přesto se výrobci snažili v rámci možností zákazníka zaujmout a učinit svůj produkt lákavějším.

Regionální muzeum v Teplicích získalo počátkem 80. let atrapy výrobků potravinářského průmyslu tehdejšího Severočeského kraje. V období centrálně řízeného hospodářství bylo pevně stanoveno, který výrobce může dodávat běžné potraviny do určité geografické oblasti.

Některé podniky měly alespoň v části sortimentu nadregionální působnost a zákazníci se mohli s jejich produkty setkávat po celé republice. Příkladem jsou stolní oleje MAJA a SILVA ze SEVEROČESKÝCH TUKOVÝCH ZÁVODŮ v Ústí nad Labem.

SEVEROČESKÉ DRŮBEŽÁŘSKÉ ZÁVODY v Příšovicích (s několika pobočnými závody) zabezpečovaly zásobování výrobky z drůbežího masa. Na naší malé výstavce jsou zastoupeny měkkými salámy a dvěma druhy masových konzerv. Zajímavé je, že výrobky stejného či podobného názvu bylo možno koupit v potravinářských prodejnách od Severočeského kraje značně vzdálených. Výrobcem však v tomto případě byl tamní monopolní distributor.

Mnoha pobočnými závody disponovaly SEVEROČESKÉ MLÉKÁRNY  Bohušovice nad Ohří. Některé jejich produkty bylo možno sehnat opravdu jen v severních Čechách – například Severočeský nanuk. Specifické bylo i balení jogurtů do plastových kelímků, které byly v jiných regionech známy pouze jako obaly od hořčice. Lounská Jovonka byla naopak balena stejně jako jogurty v jiných částech země.

Při pohledu na vystavené exponáty si zřejmě řada návštěvníků vybaví atmosféru tehdejších samoobsluh i pultových prodejen, nejrůznějších „Pramenů“, „Jednot“ apod. Zaujme jistě i na první pohled nízká, direktivně určená, jednotná cena výrobků. Vzhledem k výši tehdejších platů je však třeba tuto cenu vynásobit zhruba osmi- až desetinásobně, abychom získali představu o úrovni tehdejších cen potravinářských výrobků.

Mgr. Viktor Keller, historik a kurátor historických sbírek RMT

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek