Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2014

fotografie

fotografie Nejstarší čítárna s půjčovnou knih sídlila v domě „Zelený kříž“ v Lázeňské ulici

fotografie „Česká městská veřejná knihovna Jiráskova v Teplicích“ sídlila také v přízemí družstevní novostavby „Bytové péče“ v Alejní ulici

Exponát měsíce března

První veřejné čítárny v Teplicích

vstupní hala teplického zámku

Exponát měsíce března 2014 připravily pracovnice knihovny teplického muzea a věnovaly ho historii čtenářství v Teplicích. Stopy existence prvních čítáren pro širší okruhy obyvatelstva nalezneme v poslední třetině 18. století v Praze, Brně a v Plzni. V Teplicích s ohledem na provoz teplických lázní se dbalo vedle léčby na rozptýlení lázeňské společnosti. Vedle pořádání výletů do okolí, plesů, koncertů a divadelních představení měli návštěvníci zájem být informováni a hledali také rozptýlení četbou knih. Poptávce zprvu vyšli vstříc knihkupci a vydavatelé, kteří otevírali tzv. čítárny a půjčovny knih. V našem městě působili zprvu v letních měsících někteří z vídeňských a pražských vydavatelů, např. Enders, Haase nebo Jeřábek, který od prvních let 19. století vydával soupisy lázeňských hostů a v knihkupectví v domě č.56 „Fíkovník“ v Dlouhé ulici otevřel čítárnu tištěných průvodců městem s popisy lázeňské léčby, rytinami míst v okolí a literatury pro rozptýlení. Další čítárny nabízející tituly novin a časopisů z celé Evropy sídlily v třicátých letech 19. st. v 1. patře „Ruského hotelu“ na Tržním náměstí (Fontána). V čítárně v Zahradním domě u zámku si čtenář mohl z řady titulů novin vybrat i „Pražské noviny“.

Nejstarší čítárna s půjčovnou knih vznikla v Teplicích již na přelomu 18. a 19. století zásluhou knihkupce a vydavatele J. Spenglera a byla v provozu více jak padesát let v domě „Zelený kříž“ v Lázeňské ulici. Čtenáři či čtenářky si mohli vybrat z desetitisícového fondu za nepatrný obnos knihy v němčině, francouzštině nebo v angličtině. Co nejvíce četli tehdejší čtenáři? Mnozí autoři z Spenglerova katalogu jsou pro dnešního čtenáře zapomenutí, ale setkáváme se zde i s jmény autorů oblíbených i po dvou staletích, např.:W. Scotta, Byrona, J.F.Coopera, A. Dumase, Ch. Dickense, Eugena Sue a Victora Huga.

Čítárna Spenglerova knihkupectví však obsahovala pouze jediný svazek v češtině: pražský tisk z roku 1820 „Diwadlo“ od Jana Nepomuka Štěpánka. Česká knihovna vznikala v Teplicích až v 2. polovině 19. století zásluhou českých spolků. „Česká městská veřejná knihovna Jiráskova v Teplicích“ byla založena po vydání tzv. knihovnického zákona roku 1919. Své sídlo měla zprvu v Zahradním domě, později na Zámeckém náměstí v domě „Zlatý kříž“. Česká knihovní rada zajistila roku 1931 místnosti v přízemí družstevní novostavby „Bytové péče“ v Alejní ulici v prostorách družstevního bytu číslo pět. Rok 1938 zpečetil osud nejen české knihovny na šest let, ale i osud rozsáhlé „Městské německé knihovny“ ve Školní ulici, vedené v letech 1913 až 1939 vzdělaným profesorem O. Dreyhausenem. Po jeho vynuceném odchodu roku 1939 a šesti letech války německá knihovna zanikla. Tepličtí čtenáři dnes mají dobře vybavenou knihovnu v Lípové ulici. Jak budou vypadat čítárny? Budou knihovny ještě plné tištěných knih nebo je nahradí e-knihy?

A svazky z nejstarší teplické čítárny a obou předválečných knihoven? Některé jsou uchovány v knihovně teplického muzea, zejména tištěné soupisy lázeňských hostů, průvodce městem, almanachy, staré teplické noviny. Jsou opět vyhledávány novou generací čtenářů, ale nesou stopy užívání předešlými generacemi. Mnohé proto nejdříve dostane do rukou knihař - restaurátor, než knihu opět otevře dnešní čtenář.

Proto jsme zvolili jako exponát měsíce března roku 2014 ukázku dokonalého díla restaurátora - knihaře teplického muzea Ladislava Faigla (21.1.1974 – 8.5.2011)

PhDr. Jana Michlová
 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek