Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2014

Exponát měsíce prosince

Madona z Falkenštejna

foyer teplického zámku, vstup volný

Falkenštejnská madona patří do skupiny drobné středověké keramické plastiky. Nalezena byla v roce 1973 při archeologickém výzkumu na hradu Falkenštejně u obce Jetřichovice na Děčínsku a po té se stala součástí archeologické sbírky Regionálního muzea v Teplicích. Torzo sošky představuje stojící Madonu s Ježíškem v náručí. Marie má na hlavě relativně vysokou stylizovanou korunku, mírně ukloněnou tvář zdobí na stranách pramínky vlasů padajících na ramena. Oděna byla do dlouhého pláště a dlouhých šatů, které měla těsně pod prsy přepásány tenkým páskem. Ježíšek, držený svojí matkou na pravé ruce, se ručkou obrací k Mariině skloněné tváři. I přes značné poškození plastiky můžeme postřehnout toto něžné mateřské gesto. Všechny zmíněné znaky nám datují bezpochyby unikátní nález – Pannu Marii s Ježíškem do období druhé poloviny 15. století.

Funkce drobné keramické plastiky v pozdním středověku
Hypotéz, které hledají odpověď, k čemu drobná sakrální plastika pozdního středověku sloužila, je hned několik. Předem je třeba podotknout, že sošky jsou vyrobené otiskem z formy vždy z bílé až světle okrové hrnčiny bez ostřiva. Mají anatomicky správně modelované tvary. Tematicky se objevuje Panna Marie chovající Ježíška, Ježíšek v kolébce, který povětšinou drží kouli (jablko) nebo ptáčka, či plastiky světic. Velikost se pohybuje od 50-150 mm. A právě jejich malý rozměr vedl badatele v minulosti k úvahám, že se jednalo o dětskou hračku. Novější studie ovšem otevírají další pohledy na funkci drobné plastiky jako na předměty votivní, devocionálie či jako součást středověkých betlémů v jednotlivých scénách vánočního motivu „teatrum mundi“.

Literatura:
Gabriel F., Kracíková L.: K funkci drobné keramické plastiky. Archeologia historica 35, 2010, 225-232
Mudra A.: Panna Marie s Ježíškem z Ústí nad Labem. Gotické umění na Ústecku, katalog výstavy. Litoměřice 2013, 70

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek