Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2015

Exponát měsíce srpna

Před sto lety zemřel teplický rodák Julius Payer

Exponát měsíce srpna teplického muzea nám připomíná osobnost slavného rodáka z Teplic, přesněji ze Šanova – cestovatele, polárního badatele a malíře Julia Payera (*2.9.1841). Před sto lety, kdy světová válka naplno zuřila na moři i na nebi a její bojiště pohltily téměř celou Evropu, zpráva o úmrtí slavného objevitele Země císaře Františka Josefa nemohla vzbudit velkou odezvu. Julius Payer zemřel 29. srpna 1915 v Bledu (Veldes) a 4. září byl pohřben ve Vídni do čestného hrobu. Jeho život po slavném návratu z polárních výprav vyplnilo vydání díla: Rakousko-uherská severopolární expedice v letech 1872-1874, s Náčrtem druhé německé severopolární expedice 1869-1870 a Polární výprava z 1871 (Die Österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874 : nebst e. Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869-1870 und der Polar-Expedition von 1871), sňatek a založení rodiny: dcera Alice (*1877), syn Julius (*1881), nemanželská dcera Adéle (*1877), ale také studium malířství v Mnichově a v Paříži. Ke konci života oslepnul na levé oko, bez rodiny se vrátil do Vídně, roku 1912 ho stihla mozková mrtvice, po které nemohl mluvit, a nakonec smrt, která přišla po třech letech. Teplické noviny (Teplitzer Zeitung) přinesly zprávu o jeho úmrtí již 30. srpna 1915, Teplicko-šanovský oznamovatel (Teplitz-Schönauer Anzeiger) o dva dny později 1. září, a následující den vyšel v týž novinách krátký nekrolog, jehož pisatel v závěru připomenul snahu Payerova syna Julia uskutečnit francouzsko-německou polární výpravu krátce před vypuknutím války.
Úsilí, neúnavná práce a talent Julia Payera zůstává zachován v jeho díle - kartografa, polárního badatele a malíře. Umělecké vlohy zdědil po svém otci Franzi Antonu Rudolfovi (*7. 4. 1791, Kryry), jehož rod pochází z Kryr, a bývá u něj uvedeno, že přišel do Teplic na penzi jako vojenský vysloužilec v třicátých letech 19. století. Pravdou však je, že kapitán F. A. R. Payer - též vynikají kartograf, malíř a kreslíř, se vracel domů - do Teplic, kde žil již v devadesátých letech 18. století, neboť jeho otec Franz Josef (*1768, Kryry) zde působil jako c.k. silniční komisař a později vlastnil dům na Tržním nám. č.p. 202. Účastnil se v Teplicích studentského života, k němuž patřilo každoročně letní přátelství s mladými herci pražské Vlastenecké divadelní společnosti, jak prokázalo bádání k dějinám teplického zámeckého divadla (Michlová, 2014) . Zásluhou jednoho z nich Jana Nepomuka Štěpánka (později ředitele Prozatímního divadla v Praze a autora českých divadelních her) se zachovaly kresby otce J. Payera z let 1807-1808. Julia Payera si v letošním exponátu měsíce srpna připomínáme prvním vydáním podrobného popisu tří polárních výprav ze sbírky regionální literatury Knihovny Regionálního muzea v Teplicích a reprodukcí mapy Země císaře Františka Josefa podle Payerova mapování, další reprodukcí je mapa trasy 1. a 2. rakouské polární výpravy na Payerově kresbě. Byl prvním z Payerů, který se v Teplicích narodil, ale třetí z rodu, který zde působil a žil.
PhDr. Jana Michlová

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek