Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Exponáty měsíce 2015

Exponát měsíce srpna

Před sto lety zemřel teplický rodák Julius Payer

Exponát měsíce srpna teplického muzea nám připomíná osobnost slavného rodáka z Teplic, přesněji ze Šanova – cestovatele, polárního badatele a malíře Julia Payera (*2.9.1841). Před sto lety, kdy světová válka naplno zuřila na moři i na nebi a její bojiště pohltily téměř celou Evropu, zpráva o úmrtí slavného objevitele Země císaře Františka Josefa nemohla vzbudit velkou odezvu. Julius Payer zemřel 29. srpna 1915 v Bledu (Veldes) a 4. září byl pohřben ve Vídni do čestného hrobu. Jeho život po slavném návratu z polárních výprav vyplnilo vydání díla: Rakousko-uherská severopolární expedice v letech 1872-1874, s Náčrtem druhé německé severopolární expedice 1869-1870 a Polární výprava z 1871 (Die Österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874 : nebst e. Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869-1870 und der Polar-Expedition von 1871), sňatek a založení rodiny: dcera Alice (*1877), syn Julius (*1881), nemanželská dcera Adéle (*1877), ale také studium malířství v Mnichově a v Paříži. Ke konci života oslepnul na levé oko, bez rodiny se vrátil do Vídně, roku 1912 ho stihla mozková mrtvice, po které nemohl mluvit, a nakonec smrt, která přišla po třech letech. Teplické noviny (Teplitzer Zeitung) přinesly zprávu o jeho úmrtí již 30. srpna 1915, Teplicko-šanovský oznamovatel (Teplitz-Schönauer Anzeiger) o dva dny později 1. září, a následující den vyšel v týž novinách krátký nekrolog, jehož pisatel v závěru připomenul snahu Payerova syna Julia uskutečnit francouzsko-německou polární výpravu krátce před vypuknutím války.
Úsilí, neúnavná práce a talent Julia Payera zůstává zachován v jeho díle - kartografa, polárního badatele a malíře. Umělecké vlohy zdědil po svém otci Franzi Antonu Rudolfovi (*7. 4. 1791, Kryry), jehož rod pochází z Kryr, a bývá u něj uvedeno, že přišel do Teplic na penzi jako vojenský vysloužilec v třicátých letech 19. století. Pravdou však je, že kapitán F. A. R. Payer - též vynikají kartograf, malíř a kreslíř, se vracel domů - do Teplic, kde žil již v devadesátých letech 18. století, neboť jeho otec Franz Josef (*1768, Kryry) zde působil jako c.k. silniční komisař a později vlastnil dům na Tržním nám. č.p. 202. Účastnil se v Teplicích studentského života, k němuž patřilo každoročně letní přátelství s mladými herci pražské Vlastenecké divadelní společnosti, jak prokázalo bádání k dějinám teplického zámeckého divadla (Michlová, 2014) . Zásluhou jednoho z nich Jana Nepomuka Štěpánka (později ředitele Prozatímního divadla v Praze a autora českých divadelních her) se zachovaly kresby otce J. Payera z let 1807-1808. Julia Payera si v letošním exponátu měsíce srpna připomínáme prvním vydáním podrobného popisu tří polárních výprav ze sbírky regionální literatury Knihovny Regionálního muzea v Teplicích a reprodukcí mapy Země císaře Františka Josefa podle Payerova mapování, další reprodukcí je mapa trasy 1. a 2. rakouské polární výpravy na Payerově kresbě. Byl prvním z Payerů, který se v Teplicích narodil, ale třetí z rodu, který zde působil a žil.
PhDr. Jana Michlová

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek