Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2015

Exponát měsíce září

Zmetek z pravěku / Každá doba má své zmetky
(nepovedený výpal)

Tato nádoba pochází z archeologického výzkumu, který proběhl v roce 1979, v dnes již zaniklé obci Liptice. Nádoba se řadí do doby bronzové a náleží k období kultury knovízské. Jde o amforovitou zásobnici s povrchem zdobeným tzv. prstováním.

Na první pohled je patrné, že nádoba je zborcená, ale řádně vypálená a drží tvar. Zde se nabízí otázka, proč tomu tak je?

Je samozřejmé, že i v období pravěku docházelo při výrobě k nepovedeným kouskům a někdy se dokonce nepovedl celý vypalovací proces. Pokud by se jednalo o nádobu zborcenou při výpalu, byla by pravděpodobně buď druhotně použita nebo by se nacházela v odpadní jámě. Důvodem zborcení keramiky při výpalu by mohla být, buď špatně připravená hlína, která obsahovala větší množství vody než je přípustné nebo nedostatečné vysušení nádoby před výpalem. Z tohoto důvodu se do keramické hlíny přidávalo tzv. ostřivo (drcené hliněné střepy starší keramiky, křemenný písek, slída atd.), které mělo za úkol ulehčit rovnoměrné vysušení výrobku a zabránit tak nebezpečí praskání při schnutí i výpalu.

Tato nádoba se však nacházela ještě s podobně zborcenou nádobou v jámě, kterou se při archeologickém výzkumu podařilo identifikovat jako pecní jámu. A tak se celá situace při bližším prozkoumání jeví jako nezdařený výpal, ne však z důvodu nekvalitních nádob, ale z důvodu nesprávně postavené pece na výpal. Výzkum dokládá, že došlo ke zborcení pece přímo při výpalu. Pec byla i s jejím obsahem zanechána nedotčena a v blízkosti byla později postavena pec jiná.
Mgr. Kateřina Viktorová

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek