Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Exponáty měsíce 2016

Exponát měsíce ledna

STARÁ MUZEJNÍ ARCHEOLOGICKÁ SBÍRKA

Vstupní hala teplického zámku, vstup zdarma

Sbírkové fondy teplického muzea tvořila již od počátku díla historická, umělecká, sbírka přírodovědná a v neposlední řadě také sbírka archeologická. Základem této sbírky byly nálezy z Podkrušnohoří, které Muzejní společnost odkoupila od Antona Hermana Fassla (prvního kustoda teplického muzea). V prvních letech existence muzea se sbírka rozrůstala o nové přírůstky a dary, včetně sbírky Spolku pro dějiny Němců v Čechách a na konci 19. století tak čítala přes 30 tisíc sbírkových předmětů pocházejících nejen ze severních, ale také středních, západních a jižních Čech. Také od druhého kustoda, Roberta Weinzierla, odkoupilo muzeum jeho soukromou archeologickou sbírku, čítající bezmála 1 800 kusů pečlivě zaevidovaných předmětů, pocházejících především z Lovosicka, Lounska, Žatecka, ale i ze zahraničních nalezišť. Podstatná část těchto předmětů pocházela z Weinzierlových vlastních archeologických výzkumů, při nichž si pečlivě vedl deníky, doplněné kresbami, popisující nálezové okolnosti.
Vystavený soubor nálezů pochází z výzkumu R. Weinzierla v Raiserově cihelně v Lovosicích. Jedná se o předměty z kostrových a žárových hrobů – bronzové kroužky, spirálu, náramek, fragmenty jehlic, mušle, keramické střepy a lidské kosti. Nálezy jsou přichyceny tenkým drátkem ke kartonu, tímto způsobem byly prezentovány v expozici teplického muzea již v roce 1906. Z dobových fotografií archeologické expozice muzea, které tehdy sídlilo ve Školní ulici (v dnešní budově okresního archivu) je patrné, že byla vystavena podstatná část archeologické sbírky.
Mgr. Kateřina Laufová, kurátorka archeologických sbírek

 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek