Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2017

Exponát měsíce května

foyer teplického zámku / vstup zdarma

Nezvykle velké krystaly kalcitu

Jako exponát měsíce jsou ve zvláštní vitríně Regionálního muzea v Teplicích měsíc co měsíc vystavovány předměty, které jsou povětšinou již dlouho součástí muzejních sbírek. Protentokrát byl však zvolen exponát, který byl pracovníky přírodovědného oddělení nalezen pouhý týden před jeho vystavením. Jedná se o velkou srostlici krystalů uhličitanu vápenatého v mineralogii nazývaného kalcit.
Nález tohoto unikátního vzorku kalcitu byl učiněn v rámci dlouhodobě prováděného systematického průzkumu mineralogických lokalit Českého středohoří, a to v jednom z opuštěných kamenolomů na západním svahu masivu vrchu Deblík. Tento vrch se vypíná jižně od obce Církvice v údolí Labe mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem. V uvedeném lomu byla v minulosti těžena čedičová hornina a lom byl provozován národním podnikem Severokámen Liberec. Při okraji tělesa čedičové horniny je zde odkryta mocná poloha žlutošedých vulkanoklastik, v nichž došlo k samotnému nálezu. Jedná se o málo zpevněné a zvětrávání snadno podléhající horniny vulkanického původu, které bývají často zjednodušeně nazývány jako čedičové tufy. V podstatě se jedná o vulkanické popely s úlomky hornin, které byly při sopečné činnosti vyvrženy do vzduchu a poté znovu uloženy v blízkosti místa vyvržení, přičemž byly jednotlivé úlomky vzájemně stmeleny.
Vystavený vzorek představuje opravdu nezvykle velkou srostlici kalcitu, který je jinak sám o sobě obvyklým minerálem postmagmatických hydrotermálních procesů a ve vulkanitech Českého středohoří se vyskytuje zcela běžně. Vytváří výplně dutin i puklin a na lokalitách bývá zpravidla nejmladším minerálem. Je velmi dobře štěpný v podobě takzvaných klenců. Nejčastěji bývá bílý či žlutý. V minulosti byly velké krystaly kalcitu nalezeny například v kamenolomech na Mariánské hoře v Ústí nad Labem, v Těchlovicích a v Soutěskách u Děčína, přičemž dosahovaly velikosti nanejvýš 11 cm. Ke zcela unikátním pak patří nález dutiny čediče s drúzami až 16 cm dlouhých hnědožlutých krystalů kalcitu u Sebuzína na Ústecku, který jsem učinil již v roce 2007.
Kalcit je na vystaveném vzorku o rozměrech 22 x 25 x 45 cm vyvinut ve třech generacích. První generaci a základ celé srostlice tvoří mimořádně velké krystaly světle vínově žlutého průsvitného kalcitu. Povrch těchto krystalů o velikosti až 20 cm je však matný, neboť ho pokrývá souvislá vrstva maximálně 5 mm velkých ploše klencových krystalů žlutošedého kalcitu druhé generace. Místy je pak tato velká srostlice pokrytá tenkou a odlupující se vrstvičkou droboučkých matných šedobílých krystalků kalcitu třetí generace. Hnědé zbarvení některých částí vzorku má na svědomí tenký povlak minerálu limonitu. Hmotnost vzorku je 38 kg a jeho transport z místa nálezu byl proto namáhavý.
Miroslav Radoň, vedoucí přírodovědného oddělení

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek