Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Exponáty měsíce 2017

fotografie Obrázek z knížky od Paula Rainera: Dětské dopoledne (Des Kindes Vormittag)

Exponát měsíce září

Foyer teplického zámku / vstup zdrama

KNÍŽKY PRO DĚTI ZE SBÍRKY BIBLIOFILIÍ

S prázdninami skončily i bezstarostné hry či čtení knížek a pro mnoho dětí začíná první školní rok. Každým rokem v září tomu tak je. Vybrali jsme proto ze sbírky „Bibliofilií“ muzejní knihovny obrázky z knížky od Paula Rainera: Dětské dopoledne (Des Kindes Vormittag). Knížku dostala na začátku školního roku 1931 jedna holčička z Teplic. Chodila do české školy (její maminka učila na zdejší české škole) a knížka v němčině jí měla pomoci, aby si rozuměla s německými dětmi, které tehdy jejich rodiče posílali na tzv. „handl“ do vnitrozemí do českých rodin, aby se naučily česky. Knížka zaujme i dnes svými půvabnými ilustracemi. Ilustrátorkou byla Anny Engelmannová, která se narodila před 120 lety v Olomouci. Bratr Anny, Paul (1891-1965) vystudoval architekturu a zabýval se filosofií (přátelil se s Wittgensteinem). Druhý bratr Petr (1892-1939) se stal grafikem. Kultivované prostředí rodiny ji silně ovlivnilo, ale o jejím vzdělání není nic známo, pravděpodobně pomáhala rodičům a stála až v pozadí za vzděláním obou bratrů. Dostalo se jí však soustavného soukromého uměleckého vzdělání a měla příležitost pobývat pravidelně ve Vídni. O jejích uměleckých začátcích ilustrátorky máme přesnější zprávy až od roku 1920, kdy jí 21. října uspořádala „Společnost přátel umění v Olomouci“ výstavu knižních ilustrací pro děti. Ve dvacátých letech žila ve Vídni pod pseudonymem „Suska“ (česky Zuzka). Prvním jejím velkým úspěchem bylo roku 1923 německo-české vydání Andersenovy pohádky Oly Lukoje v nakladatelství Obelisk. Později vydala více jak 35 ilustrovaných titulů dětských knih, například v nakladatelství Löwenstein ve Fürtu, které knihy tisklo v několika jazycích. Česky vyšly tři svazky slavného titulu od James Matthew Barriese: „Petr Pan“, „Petr Pan v Kesinngtonském parku“ (1925) a „Petr Pan a Wendy“ (1926, 1927), v edici „Dětská četba“, kterou vydávala novinářka Milena Jesenská (1896-1944). Anny Engelmannová zahynula v roce 1942 ve vyhlazovacím táboře Malý Trostinec.
Další ukázkou je faksimile (věrná kopie) listů z českého Malého slabikáře, ze kterého se učili prvňáčkové v letech 1858-1865, tj. praprarodiče dnešních školáků. V polovině devatenáctého století české knížky a učebnice pro obecné školy vydávala Landfrasova tiskárna v Jindřichově Hradci. Kopii slabikáře k vydání připravili studenti pražské grafické školy v Hellichově ulici v Praze k 80. výročí založení této školy v roce 2001.
PhDr. Jana Perutz Michlová

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek