Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Ve státní svátek 5. a 6. 7. (i v pondělí) máme otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

30 / 20 Kč

Exponáty měsíce 2018

Exponát měsíce listopadu

foyer teplického zámku / vstup zdarma

Pohlednice ve skládačkách a prospektech z období 1. republiky

Uveďme nejprve něco málo informací ke vzniku pohlednice, což je běžně a poněkud nepřesně používaný výraz pro všechny druhy obrázkových dopisnic, tedy pro poštovní lístky s obrázkem a plochou určenou pro písemné sdělení, adresu a známku.
Rok 1870 lze považovat za rok vzniku pohlednice. Adresní strana měla označení Correspondenz-Karte. Tato strana se směla používat jen k psaní adresy. Úředně byl stanoven rozměr na 14 x 9 cm. Od roku 1906 přijaly všechny země světové poštovní unie úpravu, kde je zadní strana rozdělena na 2 části – pro adresu a text, čímž se uvolnil prostor pro uspořádání obrazové strany.
Zprvu byly na pohlednicích tištěny hlavně reklamní náměty, ale v 90. letech 19. století, kdy nastala jejich masová produkce, na nich začaly převládat pohledy na města, důležité budovy a pamětihodnosti, lázně, krajiny, přírodní scenérie a další místopisné zajímavosti. Další velkou skupinu tvoří tzv. pohlednice žánrové, kam řadíme reprodukce uměleckých děl, blahopřání ke kalendářním cyklům, pohlednice k osobním a rodinným událostem a pohlednice s různými žánrovými výjevy - hospodskými či komickými, milostnými a erotickými. Postupně se rozšířila i tématika historická, národopisná, vlastenecká, náboženská, politická, technická a sportovní. Nechybělo ani zachycení přírodních pohrom, důlních katastrof a požárů.
Ale vraťme se zpět k původnímu zaměření pohlednice, a to k pohlednici reklamní. Ta byla využívána jak ve sféře výrobní, obchodní a pohostinské, tak její obliba rostla i v oblasti turistického ruchu, neboť návštěvníci měst, lázní, zámků, hradů a jiných pamětihodností či významných míst si rádi odnesli na památku připomínku na zajímavé místo, kde strávili příjemný čas. Odtud je již jen krok ke vzniku tzv. „skládaček“ v 80. letech 20. století, které představily najednou více záběrů - reprodukcí jednotlivých pohlednic, převážně topografického charakteru. Ty se skládaly jednotlivě jako harmonika do pohlednicové nebo jiné velikosti, někdy i velmi titěrné. Více informací přinášely reklamní prospekty, které vedle doplňujících pohlednic a fotografií, informovaly o vzniku a zajímavostech daného místa nebo o lázeňských procedurách, které vydávaly jednotlivé lázeňské domy a těší se dodnes nejen sběratelskému zájmu.
Nina Holánová

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek