Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2018

Exponát měsíce února

Foyer teplického zámku / vstup zdarma

Gramofonové desky s projevy Klementa Gottwalda a kufříkový gramofon z 2. poloviny 20. století.

Projev Klementa Gottwalda 25. února 1948
Tento měsíc si připomínáme 70 let od komunistického převratu v Československu, který se nesmazatelně zapsal do našich dějin jako začátek komunistické diktatury, polických procesů, nucené emigrace, cenzury a podřízení se zájmům Sovětského svazu. V dobové historiografii byl označován jako Vítězný únor. V současné době existuje několik odlišných názorů na únorové události. Obecně je přijímán názor, že se jednalo o dlouhodobě plánovanou akci, pod záštitou Sovětského svazu. Komunisté provedli několik kádrových změn, vůči čemuž se vymezili nekomunističtí představitelé státu. Situace přerostla ve vládní krizi, která trvala od 17. do 25. února. Během této doby se komunisté připravili na možnost ozbrojeného konfliktu (lidové milice). Vládní krize vyvrcholila 25. února manifestací na Václavském náměstí v Praze. Nákladní vůz zde posloužil jako improvizovaná tribuna. Společně s Klementem Gottwaldem byli na tribuně Rudolf Slánský, Václav Kopecký, Zdeněk Nejedlý, Viliam Široký, Marie Švermová, Václav Nosek a Vladimír Clemenstis. Klement Gottwald oznámil davu, že prezident Eduard Beneš přijal jeho řešení vládní krize a podepsal dekrety, které mu předložil. Manifestace proběhla pod dohledem bezpečnostních složek.

Gottwaldovy projevy jsou zachyceny na gramofonových deskách značky SUPRAPHON. Gottwald a jeho proslovy se staly symbolem a v průběhu let byly neustále vydávány za účelem upevňování režimu. Pořizování kopií desek, veřejné provozování a rozhlasové šíření bylo zakázáno, všechna práva byla vyhrazena výrobci desek. Vydávány byly nejen desky, ale i publikace připomínající tyto události. V 50. letech byl vytišten sborník projevů předsedy vlády a dokumentů ze dnů 17. - 29. února 1948. Autorem je Klement Gottwald, sborník nese název „Kupředu, zpátky ni krok!“. V roce 1949 vydalo Kulturní a propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ publikaci „Vítězný únor ve fotografii“. Publikaci vydal Vilém Kún, autoři fotografií nejsou uvedeni. Snímky zachycují organizovanou formu manifestace. 

KLEMENT GOTTWALD (1896 - 1953)
Byl československý komunistický politik. V roce 1929 provedl bolševizaci KSČ, od téhož roku zastával úřad poslance Národního shromáždění. V roce 1934 neúspěšně kandidoval na prezidenta. V roce 1938 emigroval do Sovětského svazu. Během druhé světové války byl v moskevském exilu, kde následně vyjednával o politickém vývoji Československa. V roce 1945 byl předsedou KSČ. V parlamentních volbách v roce 1946 vyhrála KSČ, tudíž vykonával funkci premiéra. V roce 1948 byl zvolen prezidentem.

Bc. Jana STRNADOVÁ, kurátorka novodobých dějin

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek