Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Exponáty měsíce 2018

fotografie Nádoba kultury se šňůrovou keramikou

Foyer teplického zámku / vstup zdarma

VÝZDOBA PRAVĚKÉ KERAMIKY

Nejčastějším nálezem na archeologických výzkumech jsou rozbité keramické nádoby – střepy neboli fragmenty keramiky. Keramika byla i v pravěku užitkovým zbožím, nádoby měly klasickou každodenní funkci, proto je nacházíme rozbité a vyhozené v odpadních a dalších sídlištních jamách, nebo také v pozůstatcích domů. Od počátků výroby keramiky v mladší době kamenné se ale keramika přidávala i do hrobů, jako tzv. milodary. Proto se s ní setkáváme téměř na každém výzkumu.
Artefakty z vypálené hlíny se objevují již před 10tis.lety. Tradičně je vznik keramiky spojován se vznikem zemědělství, i když dnes je už prokázáno, že ne všude tomu tak skutečně bylo.
Keramické nádoby odrážejí nejen praktické potřeby společnosti, ale také jejich kulturu – společenské uspořádání či náboženské názory. Je to hlavně jejich výzdoba, která oplývá velkým informačním potenciálem.

Keramika se dá rozdělit na:
- užitkově zdobenou: tedy zdobení, které má praktickou funkci, jako je zdrsnění povrchu nádoby, plastická výzdoba pro snazší manipulaci, ovázání nádoby atd.
- neužitkově zdobenou: tedy výzdoba, která nemá praktickou funkci

Jednotlivé zdobící prvky na pravěkých nádobách:
- výzdobné prvky hloubené (prvky, které jsou jakýmkoli způsobem zahloubené do povrchu nádob jako vpich, vryp, rýha, žlábek, kolek atd.)
- výzdobné prvky plošné (malování, vlešťování atd.)
- výzdobné prvky plastické (vystupující nad povrch nádoby, nalepené nebo vytlačené zevnitř jako plastická páska, výčnělek, lalok, vypnulina, žebro, ale i ucho)

Podle výzdoby a tvaru keramiky je pak možno datovat daný nález. Podle názvu keramiky, může být pojmenována celá společnost, jež ji ve své době používala.

Příkladem jsou i některé zde vystavené nádoby:
- pohár, na kterém je patrný otisk šňůry, je nádoba kultury se šňůrovou keramikou
- plastická linie na kulovité nádobě je typická pro lid kultury s lineární keramikou
- nádoba, která připomíná svým tvarem obrácený zvon, je tzv. zvoncovitý pohár kultury zvoncovitých pohárů
- koflík s tzv. plastickými pupky je typickým představitelem lužické kultury
- pohár s výrazným tzv. rohatým uchem je zástupce kultury řivnáčské

Mgr. Kateřina Viktorová 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek