Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Exponáty měsíce 2019

Exponát měsíce srpen / foyer teplického zámku / vstup zdarma

Depot kamenných sekeromlatů neboli hromových klínů

Dne 3. 6. 2016 byl na k. ú. Zabrušany (okr. Teplice) p. Jaroslavem Sedláčkem nalezen eneolitický kamenný sekeromlat. Jednalo se o povrchový ojedinělý nález. Nález byl dne. 7. 6. 2016 předán do Regionálního muzea v Teplicích. V řádu několika měsíců byl totožným nálezcem objeven další (neúplný) sekeromlat stejného typu. Nacházel se ve vzdálenosti pouhých osmi metrů od prvního nálezu. Na základě těchto nálezových okolností můžeme uvažovat o tom, že oba sekeromlaty byly kdysi uloženy (deponovány) společně.
Od středověku až do počátku minulého století se jednalo o poměrně žádaný předmět, jelikož lidé tohoto období věřili, že hromové klíny vyrůstaly při bouřkách, přímo v místě úderu blesku. Kameny pak měly magickou moc chránit před veškerými údery blesků a tím i před následným požárem. Z těchto důvodů byly lidmi vkládány do obytných staveb.

Účel, kulturní zařazení a datace

Kamenné sekeromlaty představovaly rituální zbraně používané při náboženských obřadech v mladší a pozdní době kamenné. Námi prezentovaný nález přísluší ke kultuře se šňůrovou keramikou, kterou datujeme do časového intervalu 2800 až 2500 let před Kristem.

PhDr. Jindřich Šteffl, Ph.D.
 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek