Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17

30 / 20 Kč

Knihovna teplického muzea je až do odvolání UZAVŘENA! Děkujeme za pochopení.

Exponáty měsíce 2020

Foyer teplického zámku / vstup zdarma
Lesní roh přirozený, vyrobený Wenclem Umlauffem v Praze v roce 1770
Lesní roh je žesťový hudební nástroj, který se vyvinul z loveckých nástrojů, používaných při lovu zvěře. Od počátku 18. století se stal součástí orchestru. Má charakteristický stočený tvar, zvuková trubice je zakončena širokým ozvučníkem. Od roku 1814 byl opatřován ventily, což umožnilo hrát celý chromatický rozsah tónů.
Prezentovaný exemplář je lesní roh přirozený. Je vyroben z mosazného plechu a na věnci ozvučníku signovaný výrobcem: WENCEL UMLAUFF/17 IN PRAG 70. Kolem signatury a po obvodu věnce je šestkrát vyražen znak dvouhlavého orla s korunou. Ozvučník je konstruován metodou střihu a klínu. Nástroj je složen z pěti dílů, v jednom případě jsou díly spojeny spojovacím kroužkem, zdobeným rýhováním. Také ústnicový nástavec je zdoben rýhováním. Vnitřní strana ozvučníku, který je vyztužen věncem, je natřena černou barvou.
Lesní roh byl do sbírek teplického muzea zakoupen v roce 1928 za 100,- Kč. V knize nákupů byl však nesprávně označen jako poštovní trubka. Nástroj byl poškozen promáčklinami, naprasklou ústnicí a nevhodnými opravami.
Jedná se pravděpodobně o jediný, dosud dochovaný nástroj z dílny pražského výrobce Wencla Umlauffa.
Wencel Umlauff (Umblauf)
(Podle informací Terezy Žůrkové z Českého muzea hudby)
Totožnost tohoto výrobce je založena pouze na torzovitých informacích a dochovaných nástrojích. V inventáři strahovského kůru z roku 1833 jsou uvedeny dva pozouny z roku 1747, označené jménem Johann Umlauff. Příjmení Umlauff se znovu objevilo v roce 1770, kdy je doložen na Starém Městě pražském v domě č. p. 677 Václav Umblauf, měšťan a výrobce lesních rohů.
Mgr. Pavlína Boušková

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek