Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Muzeum Teplice Úvod GDPR a povinně zveřejňované informace → „Projekty financované Ústeckým krajem“

GDPR a povinně zveřejňované informace

Projekty financované Ústeckým krajem

2019
- účelový příspěvek na pořízení speciálních úložných systémů pro sbírkové předměty (Usnesení Rady ÚK č. 114/53R/2018) – 500 tis. Kč
- účelový příspěvek na restaurování barokní výmalby prostor původní knihovny v zámecké věži (Usnesení Zastupitelstva ÚK č. 018/16Z/2018) – 415 tis. Kč

2018
- účelový příspěvek na restaurování barokní výmalby prostor původní knihovny v zámecké věži (Usnesení Rady ÚK č. 063/42R/2018) – 400 tis. Kč
- účelový příspěvek na pořízení úložný systém pro ukládání sbírkových předmětů (Usnesení Zastupitelstva ÚK č. 11/12Z/2018) – 500 tis. Kč
- obnova objektu čp. 518 zvaného Šárka – cca 5 500 tis. Kč

2017
- účelový příspěvek na opravu tzv. Kolostůjových věžiček (Usnesení Rady ÚK č. 11/ZR/2016 z 30. 11. 2016) - 900 tis. Kč

2016
- účelový příspěvek na inovaci světelného parku výstavních prostor RMT (Usnesení Rady ÚK č. 54/108R/2016 z 6. 4. 2016) - 1 200 tis. Kč
- účelový příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořádáním výstavy k 700. výročí narození Karla IV. pod názvem Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků (Usnesení Rady ÚK č. 266/108R/2016 z 6. 4. 2016) - 2 000 tis. Kč

2015
- účelový příspěvek na nákup akumulačních kamen a výstavních prvků (Usnesení Rady ÚK č. 38/79R/2015 z 1. 4. 2015) - 750 tis. Kč
- účelový příspěvek na úpravu prostor pro výstavy a expozice a údržbu a rozšíření stávajícího kamerového systému (Usnesení Rady ÚK č. 38/79R/2015 z 1. 4. 2015) - 1 054 tis. Kč

2014
- účelový příspěvek na sanaci propadlých kleneb sklepů v Zámecké zahradě v Teplicích (Usnesení Rady ÚK č. 43/44R/2014 z 9. 4. 2014) - 200 tis. Kč
- účelový příspěvek z kanceláře hejtmana na restaurátorské práce v prostoru plánované nové expozice v přízemí teplického zámku (Usnesení Rady ÚK č. 5/65R/2014 z 15. 10. 2014) - 200 tis. Kč
- účelový příspěvek na spolufinancování katalogu moderního umění (Usnesení Rady ÚK č. 72/69R/2014 z 3. 12. 2014) - 22 tis. Kč 

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek