Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

HISTORICI

UMĚLECKÉ SBÍRKY

Sbírkou obrazů a plastik včetně části bývalé opatské galerie v Oseku, kolekcí grafických listů a knižní grafiky i fondem z bývalého zámeckého inventáře Clary-Aldringenů ukrývá Regionální muzeum v Teplicích ve svých zdech v podstatě galerii. Na stránkách posledního čísla časopisu AMG Věstník byla vedena polemika o časté nezpracovanosti uměleckých sbírek a absenci historiků umění v muzeích. Na toto si RM stýskat nemusí, kvalitativně i kvantitativně obsáhlé sbírky volného umění jsou zpracovávány nejen v základní evidenci, ale rovněž v rovině odbornější. Nejen na konferencích, ale pravidelně se výsledky studijní činnosti předkládají veřejnosti ve srozumitelné a přijatelné formě v menších nebo větších prezentacích. Těší mě, že vždy s vaším zájmem a oceněním. Poslední velká prezentace naší práce bohužel poněkud předpověděla budoucnost. Umění v nouzi, tak se jmenovala výstava obrazů, plastik a autorských grafik zabývající se teplickým meziválečným výtvarným uměním. Setkala se s velkým zájmem, jenom vám chyběl katalog. Je v podstatě připraven, sešly se pohledy několika badatelů, jsou zapotřebí „jenom“ poslední úpravy, výběr doprovodného obrazového materiálu, stylistické opravy, poslední dohledání nebo kontrola faktických údajů, v dnešní době naštěstí pomocí on-line archivů. A na posledních úpravách pracuji v této době nouze, doufajíc, že tisková podoba nebude muset počkat na lepší časy. Kromě toho jsem se ponořila do naší nové digitální evidence MUSEION a využívám možnosti procházet tisícové soubory, které spadají do odborné správy kurátora volného umění RMT, na jedné malé obrazovce. Vzhledem k tomu, že je potřeba množství údajů opravit, činím tak. Především v kolekci obrazů a jedinečném souboru grafických pohledů na Teplice z 19. století. A při tom připravuji podklady pro další činnosti, které patří k naší muzejní práci. Tzn. poznatky pro naše úžasné správkyně depozitářů (bez kterých to prostě nejde) kvůli eventuální nutné kontrole předmětů a případnému následnému konzervování v našich dílnách (bez kterých to rovněž nejde) nebo zadání k restaurování. Při tom mě napadají myšlenky na virtuální prezentace, které by vás provedly muzejními sbírkami umění, ve kterých je tolik krásných věcí k vidění, mnohdy zrozených ve stavech nouze dob minulých.
Teplice, 5. 4. 2020
PhDr. Bohuslava Chleborádová, kurátorka uměleckých sbírek

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek