Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Muzeum Teplice Archiv 2020 HOME OFFICE ZPRÁVY Z HOME OFFICE HISTORICI → „NOVÉ DĚJINY A NUMISMATIKA“

HISTORICI

fotografie Prázné Zámecké náměstí v Teplicích po vyhlášení nouzového stavu

fotografie Prázná veřejná prostranství v Teplicích po vyhlášení nouzového stavu

fotografie Herta Lindnerová z Bohosudova - jedna z vůdčích osobností odbojové skupiny „Lindenbrüder“ operující na Teplicku a v sousedním Sasku – sbírka RMT

fotografie Major Ivancov - vojenský velitel Duchcova – sbírka RMT

fotografie Informační tabulka oznamující vládní opatření proti onemocnění COVID – 19 dokumentovaná v rámci sbírkotvorné činnosti podsbírky „Historické dokumentace“, která má za cíl zachytit současné dění na Teplicku

NOVÉ DĚJINY A NUMISMATIKA

Práce kurátora sbírek nových dějin a numismatiky je v těchto dnech velice podnětná. Kromě základního úkolu jakým je převod starší „papírové“ evidence do elektronické podoby, je úkolem kurátora rovněž sbírkotvorná činnost. Sbírka nových dějin je na svém počátku ohraničena rokem 1918, tedy vznikem samostatného Československa, ale není časově omezena koncem zájmového období. Současná společenská situace je z hlediska moderních dějin Teplicka jedinečná (a snad i neopakovatelná), a proto dochází i k dokumentaci přítomného dění v podobě pořizování fotografií, sbírání předmětů k vyhlášenému nouzovému stavu se vztahem k regionu jako jsou letáky, novinové výstřižky apod. a v neposlední řadě také podomácku vyráběných roušek, které jako symbol boje proti koronaviru budou od dárců vybrány po odeznění stávající krize. V neposlední řadě probíhá rovněž příprava panelové výstavy k 75. výročí konce II. světové války, která bude krátce vystavena v muzeu a následně bude poskytnuta základním a středním školám společně s možností přednášky jejího kurátora. Výstava bude zaměřena na situaci na Teplicku mezi lety 1938 a 1945 a bude tvořena převážně z fotografií, které jsou součástí sbírek Regionálního muzea v Teplicích. Na závěr bych přeci jen chtěl vyjádřit obdiv Všem ženám na rodičovské dovolené. Současná situace mi díky kombinaci práce z domova a spoluvlastnictví dvou nezbedníků ve věku do tří let pomohla lépe pochopit sousloví „rodičovská dovolená“, včetně veškeré potměšilosti, která se v něm skrývá.
Mgr. Jindřich Zajíc, kurátor sbírky nových dějin a numismatiky

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek