Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Muzeum Teplice Archiv 2020 HOME OFFICE ZPRÁVY Z HOME OFFICE HISTORICI → „Zpráva z podzimní home office kurátorky uměleckých sbírek“

HISTORICI

fotografie Raná cvičná kresba C. J. Clary-Aldringena z roku 1794

fotografie Karikaturní portrétní skici přátel C. J. Clary-Aldringena, kolem 1815

Zpráva z podzimní home office kurátorky uměleckých sbírek

Při zprávě z jarní „práce z domova“ jsem referovala o přípravě publikace Umění v nouzi!? pro tisk. Ten probíhal v brněnské tiskárně Helbich během října a nyní už je hotová publikace v Teplicích a myslím, že se můžete těšit. Text knihy, která mohla vzniknout díky grantu Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury ČR, je v česko-německé mutaci a poutavou grafickou úpravu provedl Jan Havel s velkým porozuměním pro zadaný úkol: představit danou problematiku „muzejně galerijním“ způsobem. Radost z toho, že teplické muzeum může prezentovat další část svých bohatých sbírek kalí jen to, že křest knihy proběhne s největší pravděpodobností pouze ve virtuální podobě. I když tento fakt je zase vyvážen zjištěním, že v celostátní soutěži Gloria Musealis se výstava, ke které se váže nově vydaná publikace, umístila na 9. místě. Ještě jednou musím poděkovat všem spolupracovníkům a všichni si určitě přejeme, aby podobný úspěch zaznamenala také kniha.
S vědomím toho, že kniha se už „vyrábí“ jsem měla tedy při tomto podzimním home office klid na pokračování toho, co jsem začala na jaře. Větší opravy přenesených údajů do MUSEIONu, ve kterém pod odbornou správu kurátora uměleckých sbírek (grafika, kresba, malba, plastika) v RM spadá přes třicet tisíc položek, se týkají přibližně poloviny z nich. V tomto období jsem se zaměřila na podsbírku obrazů a plastik, především na opravy datování, nové určení technik a autorů i upřesnění provenience jednotlivých děl. Rozlišení odkud díla do muzejních sbírek vlastně přišla většinou na starých evidenčních kartách chybí, vyřešeno to bylo konstatováním „ze starých muzejních sbírek“. Zato na kartách nechybí zápisy, které Vás rozesmějí jako např.: Podobizna ženy -poprsí plnoleté ženy s velkým dekoltem nebo Muž v plném věku s natočenou hlavou nebo také Obraz představuje ženu staršího typu v zelených šatech.

Snažím se rovněž zrealizovat jarní myšlenky na virtuální prohlídky sbírek a ve spolupráci s naší paní fotografkou Zlatkou Ceé připravujeme malou prezentaci děl Carla Roberta Crolla (1800–1863), od jehož narození uplyne 21. listopadu 220 let. Malíř – krajinář z období biedermaieru je pro Teplice ikonický, dnes však v podstatě nedostupný, autor. Touhou každého sběratele teplických námětů je vlastnit „nějakého“ Crolla, ve správě teplického muzea je jich přes 300! Jedná se o soubor maleb a kreseb Teplic a okolí a velký konvolut akvarelů a perokreseb z bývalých zámeckých sbírek, které Croll vytvořil koncem 20. let 19. století pro tehdejšího majitele zámku.

Byl jím Carl Josef Clary-Aldringen, od jehož úmrtí uplyne v příštím roce 190 let. Jeho osobnost je svázána nejen s rozšiřováním rodových uměleckých sbírek a knihovny, ale také s aktivní uměleckou činností. Nemalé výtvarné nadání uplatnil v ilustracích romantické literatury a v desítkách drobných skic a studií, které jsou dnes v muzejních sbírkách. Jemu bude věnován exponát měsíce května 2021, který se snad rovněž podaří doplnit virtuální prezentací výběru jeho kreseb z období let 1792–1820, kterými se nyní probírám v jejich digitální podobě.

V pátek 13. 11. 2020, Bohuslava Chleborádová

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek