Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Otevírací doba a vstupné

EXPOZICE
Prohlídky s průvodcem celoročně každou celou hodinu

úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

50 / 30 Kč

VÝSTAVY

úterý - pátek 12 - 17 hodin
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

30 / 20 Kč

S ohledem na vládní opatření je nadále nutné v prostorách muzea dodržovat stanovená hygienická nařízení a návštěva je možná pouze se zakrytými ústy a nosem. Děkujeme za pochopení.

Muzeum Teplice Expozice Klášter v Teplicích → „Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích“

Klášter v Teplicích

Nejstarší křídlo zámku bylo součástí kláštera benediktinek založeného okolo roku 1160 českou královnou Juditou, manželkou krále Vladislava, která zde byla zřejmě také pohřbena. Nejdříve byla plánována pouze rekonstrukce románského křídla zámku, ale během ní archeologové zjistili, že i přes množství přestaveb je původní pozdně románská stavba zachována téměř v nedotčené podobě až do prvního patra. Následně bylo rozhodnuto, že tento unikátně dochovaný objekt musí být zpřístupněn veřejnosti. Díky podpoře Ústeckého kraje vznikla v přízemí nově rekonstruované budovy jedinečná multimediální muzejní expozice. Součástí expozice, která prezentuje historii kláštera v celoevropském kontextu, jsou kromě ukázek dochovaných románských architektonických prvků, také artefakty, písemnosti a grafiky, které byly získány během archeologických, stavebně – historických a archivních průzkumů. Expozice je koncipována tak, aby se její návštěvníci po zaklapnutí vstupních dveří přenesli na přelom 12. a 13. století a pocítili genia loci unikátně dochovaných sakrálních prostor. Původní odhalené zdivo je prezentováno in natura, v podlahách prostřednictvím zasklených a nasvícených průhledů. Denní světlo prosvítá do expozice jen několika původními románskými okny různých tvarů. Do dochované kapitulní síně kláštera návštěvník vstupuje monumentálním rekonstruovaným portálem. V jedné z osmi místností expozice jsou vystaveny také dva modely, jeden pro románskou, druhý pro gotickou fázi vývoje kláštera. První znázorňuje jeho podobu v 1. polovině 13. století, druhý představuje objekt těsně před zánikem, na počátku 15. století. Multimediální expozice je doplněna dotykovými obrazovkami s programy např. o historii benediktinského řádu a promítačkami, které na románské zdi promítají dokumentární filmy o archeologickém výzkumu na vnitřním nádvoří zámku, který probíhal v 50. letech 20. století. Právě během tohoto výzkumu byly v prostoru klášterní baziliky objeveny kosterní ostatky ženy, které v roce 2004 antropolog Emanuel Vlček ztotožnil s velkou pravděpodobností právě s královnou Juditou, zakladatelkou kláštera v Teplicích.             Euroregion ELBE / LABEEuroregion ELBE / LABE

Níže uvedené interaktivní prvky v expozici byly vytvořeny díky projektu finančně podpořeného Evropským společenstvím (ERDF-Evropský fond pro regionální rozvoj):
• česko-německý audioprůvodce
• české a německé pracovní listy
• česko-německá vzdělávací videoprezentace
• česko-německá výuková hra v dotykových obrazovkách
• německé titulky dokumentárního filmu o archeologickém výzkumu

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek