Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

KNIHOVNA

KNIHOVNA STÁLE ŽIJE…
„Non spectaculo sed usui“ (Ne k podívaní, ale k užívání)

Když se řekne knihovna, mnozí z vás si představí především tu veřejnou knihovnu, tedy běžně přístupné místo k vypůjčení literatury. Muzejní knihovny se však od těch veřejných liší především svými specializovanými sbírkovými fondy, které jsou významné pro regionální, národní i celoevropské kulturní dědictví a ty je knihovna povinna tvořit, uchovávat a zpřístupňovat.
Takový úkol má i naše knihovna Regionálního muzea v Teplicích, která se může právě pyšnit svými šesti sbírkovými fondy mimořádné hodnoty, které pro vás zpracovává a zpřístupňuje i v této tíživé době. Již tři roky se knihovna snaží přibližovat památky knižní kultury široké veřejnosti prostřednictvím dotačního programu VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica a s radostí vám již můžeme oznámit, že ani tento rok tomu nebude jinak. V tuto chvíli se dokončují administrativní záležitosti a vy se tak můžete těšit na čtyři jedinečné rukopisy regionální povahy online. A které to budou?
První knihou je rukopisná barokní kuchařku, která obsahuje i lékařské recepty, je zajímavá lokální skladbou pokrmů ze 17. a 18. století a také pozoruhodným pronikáním španělského kulinárního umění do české oblasti.
Druhý rukopis je soubor textů písní z teplické části Středohoří, které jsou zajímavé převážně svým nenáboženským obsahem a zároveň ukazují průřez repertoárem písní různého původu zpívaných na určitém místě v rozmezí let 1776-1786. Obsahují i poznámky, kde autor píseň přímo zpíval.
Třetí kniha obsahuje záznamy pamětihodných událostí teplické střelecké společnosti včetně přepsané korespondence s teplickou vrchností Clary-Aldringeny. Je možné si zde přečíst nejen historii střeleckého spolku, ale i celého města Teplic na sklonku 18. století.
A čtvrtý rukopis je kaligrafickým přepisem Obnoveného zřízení zemského, který v roce 1670 nechal pořídit osecký cisterciák P. Augustinus Weigel, farář v Mariánských Radčicích, Libkovicích a v Jenišově Újezdě. Svazek ukazuje především to, jakou důležitost přikládali osečtí cisterciáci Obnovenému zřízení zemskému téměř 50 let po jeho vydání (i když přepis vychází z mladší novelizované verze z roku 1640).
Již dříve zdigitalizované rukopisy knihovny Regionálního muzea v Teplicích si můžete prohlédnout v digitální knihovně Manuscriptorium.
I přes uzavření knihovny pro vás nadále připravujeme a zpracováváme jednotlivé fondy, sledujeme aktuální dění v knihovnictví, poskytujeme informační služby a obohacujeme knihovnu novými tituly. S kolegy nadále pracujeme na přípravě stálé expozice v prostorách knihovny, která se bude zaměřovat na historii zámecké knihovny, zámeckého divadla, ale i další témata. Věnujeme se také významným výročím, které nastanou v průběhu letošního roku – v listopadu si připomeneme výročí 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského a v prosinci zase výročí 250 let od narození Ludwiga van Beethovena, která bychom vám rádi představili blíže prostřednictvím exponátu měsíce či v rámci týdne knihoven. Plánujeme vás seznámit v krátkých samostatných příspěvcích také blíže s našimi fondy a poukázat na zajímavosti, na které přicházíme během jejich zpracování a při samotném bádání.
Další věcí, kterou se teď zabýváme, je možné zpřístupnění a zároveň i uchování nejvíce badatelsky využívaných bohemikálních novin Teplitz-Schönauer Anzeiger, které jsou tištěné na kyselém papíře a díky tomu je jejich existence ohrožena a toto riziko se zvětšuje s každým dalším využíváním. Proto momentálně zjišťujeme podmínky pro jejich zapojení do dotačního programu VISK 7 - Národní program digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius, které umožní prohlížení novin v digitální podobě.
Mgr. Monika Novotná, vedoucí muzejní knihovny
Teplice, 2. 4. 2020

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek