Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Muzeum Teplice O muzeu Muzejní pedagogika → „Muzejní pedagožka“

Muzejní pedagogika

Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D. - muzejní pedagog Regionálního muzea v Teplicích

tel. 412 359 048 

fremlova@muzeum-teplice.cz

Dosavadní praxe:
2003 – 2007 Učitelka výtvarného oboru ZUŠ Chabařovice
2003 – 2004 Kurátorka výstavních síní v Bílině, Kulturní centrum Kaskáda, příspěvková organizace
2008 - dosud Odborná asistentka na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
2009 – 2013 Ředitelka Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem (obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, Ústí nad Labem)
2013 – 2016 Členka spolku Obraz doby, provozující Galerii Deska, Střekov, Ústí nad Labem. Autorka kurátorské koncepce galerie 2013 - 2016
2014 – dosud Zastupitelka v obci Petrovice (sdružení nezávislých kandidátů, bez stranické příslušnosti)

Stipendia a ceny:
2008 Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa na akademický rok 2008/2009
2009 Cena rektorky UJEP za uměleckou činnost (zvláštní cena pro zaměstnance UJEP do 35 let za uměleckou činnost) – mezinárodní umělecký projekt LE GRAND MAGASIN
2011 Cena rektora UJEP za uměleckou činnost (zvláštní cena pro zaměstnance UJEP do 35 let za uměleckou činnost) – mezinárodní umělecký projekt LE GRAND MAGASIN
2011 Mimořádná cena rektora UJEP za nejhodnotnější knihu v roce 2011 (Darmo mluvit/Idle talk. Martin Raudenský, Miloš Michálek, Vendula Fremlová)

Mezinárodní granty:
2008 - 2010 Řešitelka grantu FUD UJEP č. 2008 – 2090 / 001 – 001 programu EU Kultura – mezinárodní umělecký projekt LE GRAND MAGASIN
2008 Řešitelka grantu FUD UJEP Erste Stiftung – projekt 5. Middle-South-East Meeting
2011 Řešitelka grantu o.p.s. Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem – projekt výstavy Dimenze teatrality, Česko-německý budoucnosti
2012 Řešitelka a spoluautorka grantu FUD UJEP v rámci programu PATTERNS Lectures 2012/2013, Erste Stiftung & WUS Austria - výukový kurz „Late production by the modernist generation of Czech and Slovak female artists“
2016 Řešitelka grantu spolku Obraz doby – projekt výstavního programu Deska 2016, Česko-německý budoucnosti – projekt byl fondem vybrán a V. Fremlovou prezentován v rámci Česko-německého kulturního jara v květnu 2017 v Ústí nad Labem jako příklad dobré praxe
2017 Spoluřešitelka grantu Kunstverein Schwerin, Německo – projekt GREY GOLD, Česko-německý fond budoucnosti

V současné době působí Vendula Fremlová za Dům umění města Brna jako spoluřešitelka mezinárodního uměleckého projektu Naturzeit spolu s Kunstverein Schwerin, Německo. Projekt získal podporu Kulturstiftung des Bundes. Pro dofinancování projektu byla v polovině ledna 2018 podána žádost EU Kreativní Evropa.

Účast na konferencích (výběr):
2006 Kolokvium doktorandů. Západočeská univerzita v Plzni, září 2006. Příspěvek „Reflexe média malby v médiu fotografie – popis výstavního projektu, galerijní animace a dalšího výtvarně pedagogického rozvinutí problematiky“.
2008 Mezinárodní konference Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii. ZČU Plzeň. Příspěvek „Tři zastavení u vizuálního pojetí příběhu“
2010 Symposium Le Grand Magasin, Collegium Hungaricum, Berlín – performative lecture „On the Periphery of Concern“
2014 5. výroční konference teorie umění VVP AVU „Divadlo, teatrálnost a současné umění“ AVU, Praha – příspěvek „Dimenze teatrality“

Kurátorská činnost (výběr):
 Grey Gold: At my fingertips. Kunstverein Schwerin, DE, prosinec 2017 – únor 2018
 Martin Zet: Forma. Galerie Deska, Ústí nad Labem, září – říjen 2017
 Susan Donath & Klaus Richter: Rodina. Galerie Deska, Ústí nad Labem, listopad – prosinec 2016
 Jan Pfeiffer: Aby to někam vedlo. Galerie Deska, Ústí nad Labem, listopad – prosinec 2015
 Richard Loskot: Komplexní obraz. Galerie Hraničář, Ústí nad Labem, únor – březen 2015
 Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+. Nitrianská galéria, Nitra, SK, únor – duben 2015 (spolu s Terezií Petiškovou a Annou Varteckou)
 Dimenze teatrality. Nitrianská galéria, Nitra, SK, září – listopad 2014 (spolu s B. Geržovou)
 Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+. Dům umění města Brna, duben – srpen 2014 (spolu s Terezií Petiškovou a Annou Varteckou)
 Miloš Michálek: Kabinet. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, únor – duben 2014
 Andreas Wegner: Cabinet. Ateliér Josefa Sudka, listopad 2013 – leden 2014
 Gavrilův princip. Galerie Weltecho, Chemnitz, DE, září – říjen 2013
 School notes. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, září - říjen 2013
 Dimenze teatrality. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, listopad 2012 – leden 2013
 Obraz, v kterém žijeme. GASK Kutná Hora, prosinec 2011 – duben 2012
 Obraz, v kterém žijeme. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, říjen – prosinec 2011 (spolu s Bohunkou Koklesovou).
 Jiří Kubový: Věčná krajina. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem. Listopad 2010 – leden 2011
 EXIT 2009. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem. Prosinec 2009 – leden 2010 (spolu s Annou Varteckou)
 Na okraji zájmu. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem. Výstava v rámci mezinárodního uměleckého projektu Le Grand Magasin, září – říjen 2009
 Marie Haškovcová - Neostrá logika, Výstavní prostor Na chodbě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, květen - srpen 2008
 André Rosário – Nádech. Výstavní prostor Na chodbě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, únor – 12. březen 2008
 Kurátorský experiment I a II. Galerie FAVU, prosinec 2007 – leden 2008. (Spolu s Martinem Kolářem)
 Szövetség ´39 – výstava maďarské designérské skupiny. Výstavní prostor Na chodbě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 10. 10 – 9. 11. 2007
 Kurátorský experiment II – Země snivců. Výstavní prostor Na chodbě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, květen – srpen 2007. (Spolu s Martinem Kolářem)
 Samorost. Alternativní prostor garáže v ul. Božtěšická 278/21, Ústí nad Labem. 6. 10. - 11. 10. 2006
 Kurátorský experiment – Reflexe média malby v médiu fotografie. Výstavní prostor Na chodbě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, květen – červen 2006.
 Štěpánka Bláhovcová - Fotografie a komiks. Spolek, Orlí 22, Brno, 2. 2. - 28. 2. 2006
 Redas Diržys: Let´s be Part of the System! Radniční věž v Bílině, duben – květen 2004

Publikační činnost (výběr):

Publikace samostatná:
 Fremlová, V.; Petišková, T.; Vartecká, A. (eds.): Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+. Brno: Dům umění města Brna, 2014, ISBN 978-80-7009-163-0
 Fremlová, V.; Michálek, M.(eds.): Miloš Michálek: Kabinet. Katalog k výstavě v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. FUD UJEP, 2014, ISBN 978-80-7414-798-2
 Fremlová, V.: Dimenze teatrality. Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s., FUD UJEP v Ústí nad Labem, 2012, ISBN 978-80-7414-540-7
 Fremlová, V. (ed.): Jiří Kubový-Věčná krajina. Ústí nad Labem: Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s., FUD UJEP, 2010, ISBN 978-80-7414-283-3.
 Fremlová, V (ed.): Na okraji zájmu / On the Periphery of Concern. FUD UJEP 2009, ISBN 978-80-7414-199-7
 Fremlová, V.; Lasotová D.: Příbuzní. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2008, ISBN 978-80-7414-036-5
 Fremlová, V.; Nitsche. M.: Martin Kolář – Botnání, Povrchy, Dekory zlaté, Krajiny a jiné… Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2008, ISBN 978-80-7414-063-1
 Fremlová, V., Kolář, M. Kurátorský experiment I a II. Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2007, ISBN 9078-80-7044-936-3

Kapitola v publikaci:
 Fremlová, V.: Tvorba (navzdory) věku. in Fremlová, V.; Petišková, T.; Vartecká, A. (eds.): Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+. Brno: Dům umění města Brna, 2014, ISBN 978-80-7009-163-0
 Fremlová, V.: Pavel Baňka. Anna Daučíková. Alena Kotzmannová. In DOMESLE, A., SEIDL, W (eds.): Hidden publics/ Versteckte Öffentlichkeiten. Dresden: Riesa efau. Kultur Forum Dresden, 2012, pp. 28 – 29, 38 – 39, 52 – 53. ISBN 978-3-9807388-4-2.
 Fremlová, V.: Miroslav Hašek; Richard Loskot, Vojtěch Fröhlich; Michalea Spružinová – medailony umělců. in Fišr, M., Mílek, V.: VI Zlínský salon mladých 2012, s. 17-18; 26 – 27, 32-33, 59-60. ISBN 978-80-85052-91-6
 Fremlová, V.: Symptomy nestability; Banalita, realita, identita; Hranice systémů. in Koleček, M.(ed.): Obraz, v kterém žijeme. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, ISBN 978-80-7414-422-6
 Fremlová, V.: Změna perspektivy. in Koleček, M.(ed.): Paralelní historie. Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990 – 2009. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2011, ISBN 978-80-7414-423-3
 Fremlová, V.: Zprostředkování umění jako možnost výchovy k vizuální gramotnosti. In HORÁČEK, R.; KŘEPELA, P. (eds.): Veřejný diskurs výtvarného umění. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010, s. 95 – 107. ISBN: 978-80-210-5390-8.
 Fremlová, V.: Věčná krajina. In Fremlová, V. (ed.): Jiří Kubový-Věčná krajina. Ústí nad Labem: Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s., FUD UJEP, 2010, ISBN 978-80-7414-283-3
 Fremlová, V. : An der Peripherie des Interesses. On the Periphery of Concern.
In Le Grand Magasin. Künstlerische Untersuchungen zum Genossenschaftsmodell. Artistic Research into the Cooperative Model. Neu-Ulm : AG Spak Bücher, 2010, s. 80 – 88. ISBN 978-3-940865-05-2
 Fremlová, V. (ed.): Na okraji zájmu / On the Periphery of Concern. In Fremlová, V. (ed.): Na okraji zájmu / On the Periphery of Concern. FUD UJEP 2009, ISBN 978-80-7414-199-7
 Fremlová, V.: Tři zastavení u vizuálního pojetí příběhu. In Umění ve službě výchově, prevenci a expresivní terapii. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, s. 74-83. ISBN 978-80-7290-415-0
 Fremlová, V. : Sociální rozměr v tvorbě Šejly Kamerić a Susan Donath. In Nové druhy vidění. Sborník doktorandského kolokvia. Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2008. ISBN 978-80-7414-012-9
 Fremlová, V. : Papoušci, žáby, erotika a jiné potvory. In Jan Surýnek, Katalog k výstavě Transfúze. Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2008, ISBN 978-80-7414-033-4
 Fremlová, V. : Země snivců. In Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Masarykova univerzita Brno 2007, ISBN 978-80-210-4371-8
 Fremlová, V.: Od Guggenheima k Tatlinovi a zpět. Text v katalogu Redase Diržyse Let´s be part of the System! Divus, Praha 2004

Články v periodiku (výběr):
Fremlová, V.: Oheň do papíru nezabalíš. Artalk.cz http://artalk.cz/2017/11/23/ohen-do-papiru-nezabalis/ publ. 23. 11. 2017
Fremlová, V.: Anna Daučíková. Flash Art, Czech and Slovak Edition, č. 45, září - listopad 2017, s. 59, ISSN 1336-9644
Fremlová, V.: Ján Kekeli – Život se skládá z nepatrných dotyků osamocení. Časopis Fotograf č. 29, Kontemplace, s. 70 – 73, ISSN 1213-9602
Fremlová, V.: Galerie Deska bude letos tak trochu divadelní. MF Dnes, Severní Čechy, s. 14, 19. 4. 2016
Fremlová, V.: Blíženci Prášil s Michálkem: znají se desítky let a prvně vystavují spolu. MF Dnes, Severní Čechy, s. 15, 11. 9. 2015
Fremlová, V.: Glasstress. Ateliér 21/2009, s. 8, ISSN: 1210-5236
Fremlová, V.: Vybrané kapitoly z 53. Benátského bienále. Ateliér 18/2009, s. 5, ISSN: 1210-5236
Fremlová, V.: Ústecký sbor nářků. Flash Art, Czech and Slovak Edition, č. 13, červen - září 2009, s. 59, ISSN 1336-9644
Fremlová, V.: Spiknutí. Flash Art, Czech and Slovak Edition, č. 10, listopad 2008 / únor 2009, s. 50, ISSN 1336-9644
Fremlová, V.: Tereza Kabůrková – Jsem doma a jdu ven. Pandora č. 16-17, str. 222 – 223, ISSN 1801-6782
Fremlová, V.: Neostrá logika. Ateliér 13/2008, s. 5, ISSN: 1210-5236
Fremlová, V.; Kolečková, Z.: Diplomky 08. Ateliér 12/2008, s. 6, ISSN: 1210-5236
Fremlová, V. : Od deště k hurikánu. Literární noviny 24/2008, s. 13, ISSN 1210-0021
Fremlová, V. : Sonda pod povrch rodiny a společnosti. Literární noviny 16/2008, s. 13, ISSN 1210-0021
Fremlová, V. : Land of Human Rights. Ateliér 6/2008, s. 9, ISSN 1210-5236
Fremlová, V. : Pavel Kopřiva - Kosmetika. Ateliér 5/2008, s. 4, ISSN 1210-5236
Fremlová, V. : Why do you resist – Proč protestujete? Ateliér 2/2008, s. 16, ISSN 1210- 5236
Fremlová, V. : Krajiny Michaely Thelenové. Pandora 2007, s. 236, ISSN 1801-6782
Fremlová, V. : Michal Sedlák - Fotocesta. Ateliér 24/2007, s. 6, ISSN 1210-5236
Fremlová, V. : Výtvarná výchova a animační programy v galerijní praxi. Ateliér 20/2007, s. 2, ISSN 1210-5236
Fremlová, V.: O lektorských aktivitách s Lucií Haškovcovou. Na okraj výstavy V síti dialogů. Ateliér 20/2007, s. 2, ISSN 1210-5236
Fremlová, V., Kolář, M.: Kurátorský experiment II – Země snivců, Ateliér 14-15/2007, s. 5, ISSN 1210-5236
Fremlová, V. Projekty skupiny Szövetseg ´39 pro architekturu v Budapešti jsou zážitkem vizuální slasti. Glassrevue 16/2007.
Fremlová, V.: Untitled retrospective. Ateliér 11/2007, s. 4, ISSN 1210-5236
Fremlová, V.: Dobrodružství barvy. Ateliér 6/2007, s. 4, ISSN 1210-5236
Fremlová, V.: „Točte se pardálové!“Ateliér 2/2007, s. 6, ISSN 1210-5236
Fremlová, V.: Bílá místa Ladislava Nebeského, Pandora 2006, s. 172, ISSN 1801-6782
Fremlová, V.: Reflexe média malby v médiu fotografie. Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. viz.: http://www.rvp.cz/clanek/249/1003
Fremlová, V.: Nalezený Stratil a jiné obrazy. Ateliér 7/2006, s. 5, ISSN 1210-5236
Fremlová, V.: „Maminko, proč to v Ústí tak smrdí?“ Ateliér 2/2006, s. 5, ISSN 1210 – 5236
Fremlová V.: Dagmar Šubrtová – Výšivky. Ateliér 1/2006, s. 12, ISSN 1210 – 5236
Fremlová, V.: Možnosti obrazu. Ateliér 20/2005, s. 4, ISSN 1210 – 5236
Fremlová, V.: Eastern Alliance – aneb Co očekáváme od umění? Ateliér 18/2004, s. 1. ISSN 1210 – 5236
Fremlová, V. : Let´s be Part of the System! Ateliér 14-15/2004, s. 4, ISSN 1210 – 5236
Fremlová, V.: Martin Kuriš – Magda. Ateliér 9/2004, s. 4, ISSN 1210 – 5236
Fremlová, V. : Martin Zet: Iluminace. Ateliér 3/2004, s. 4, ISSN 1210 – 5236

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek