Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Profil v síti Facebook

Nacházíte se na starých webových stránkách. Teplické muzeum má nové webové stránky. ODKAZ ZDE

Nemateriální statky tradiční lidové kultury Ústeckého kraje

SEZNAM NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY ÚSTECKÉHO KRAJE

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje se zřizuje v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011-2015, kde se doporučuje krajským orgánům ve spolupráci s regionálními odbornými pracovišti pro péči o tradiční lidovou kulturu v krajích vytvořit tzv. krajské soupisy regionálně významných projevů tradiční lidové kultury. Pravidla pro vedení Seznamu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 158/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015, obsahují informace k procesu navrhování a zapisování významných nemateriálních projevů tradiční lidové kultury vyskytujících se na území kraje.
Účelem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví. Vedením Seznamu je pověřeno Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, které je současně pověřenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v Ústeckém kraji.

„Krušnohorské betlémářství“ a "Šluknovské betlémářství“ jsou dvě úvodní položky zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje. Jejich zápis doporučilo Radě Ústeckého kraje Regionální pracoviště tradiční lidové kultury kraje v září roku 2015.
Držitelem tohoto prestižního Seznamu, na který jsou zapisovány nejvýznamnější projevy z oblasti tradiční lidové kultury, vyskytující se na území kraje, je Ústecký kraj.

Šluknovské betlemářství

Statek zahrnuje v pojmu „betlemářství“ uchování tradice tvorby a stavění betlémů ve Šluknovském výběžku, která spádově patří do Ústeckého kraje.
Betlemářství na Šluknovsku má dávnou lidovou tradici, která vycházela z lidové zbožnosti a rozvinula se zásluhou řemeslné zdatnosti prostých lidí. Tato kombinace dala vzniknout betlémům různých typů, z nichž nejčastější byly betlémy řezané stavěcí, betlémy mechanické a ručně malované papírové betlémy.
Nositeli statku „Betlemářství“ je volné seskupení řezbářů tvůrců. Pokrývají tvorbu řezaných stavěcích betlémů a betlémů mechanických. V kraji jsou to tvůrci známí, jejich díla jsou prezentována na vánočních výstavách, nebo jsou součástí sbírkových fondů místně příslušných muzeí. Za všechna místa jejich prezentace je uváděno muzeum v Rumburku
a Varnsdorfu, kde jsou pobočky Oblastního muzea v Děčíně. Řezbáři se účastní veřejných akcí, kde prezentují svoji řemeslnou zdatnost, jako tvůrců lidové kultury. Betlemářskou tvorbu ukazují i na výstavách v Schirgiswalde, německé oblasti s tradicí betlemářství Šluknovska.

Krušnohorské betlemářství

Betlemářství v Krušnohoří má dávnou lidovou tradici, která vycházela z lidové zbožnosti a rozvinula se zásluhou řemeslné zdatnosti prostých lidí. Tato kombinace dala vzniknout betlémům různých typů, z nichž nejčastější byly betlémy řezané stavěcí, betlémy mechanické a vánoční pyramidy. Nositeli statku „Betlemářství“ je volné seskupení řezbářů tvůrců. Pokrývají tvorbu řezaných stavěcích betlémů a betlémů mechanických. V kraji jsou to tvůrci známí, jejich díla jsou prezentována na vánočních výstavách, nebo jsou součástí sbírkových fondů místně příslušných muzeí. Za všechna místa jejich prezentace jsou uváděna Oblastní muzea v Chomutově a v Mostě.

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

 |  Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek