Regionální muzeum v Teplicích, p.o.

DeutschDeutsch EnglishEnglish ČeskyČesky

Expozice
otevřeny denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin
Prohlídky pouze s průvodcem každou celou hodinu.

Vstupné

  • plné 50,- Kč/ snížené 30,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Výstavy 
otevřeny denně kromě pondělí
úterý až pátek 12-17 hodin
sobota a neděle 10-12 a 13-17

Vstupné 

  • plné 30,- Kč / snížené 20,- Kč
  • děti do 6 let zdarma

Nemateriální statky tradiční lidové kultury Ústeckého kraje

SEZNAM NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY ÚSTECKÉHO KRAJE

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje se zřizuje v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011-2015, kde se doporučuje krajským orgánům ve spolupráci s regionálními odbornými pracovišti pro péči o tradiční lidovou kulturu v krajích vytvořit tzv. krajské soupisy regionálně významných projevů tradiční lidové kultury. Pravidla pro vedení Seznamu byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 158/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015, obsahují informace k procesu navrhování a zapisování významných nemateriálních projevů tradiční lidové kultury vyskytujících se na území kraje.
Účelem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví. Vedením Seznamu je pověřeno Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, které je současně pověřenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v Ústeckém kraji.

„Krušnohorské betlémářství“ a "Šluknovské betlémářství“ jsou dvě úvodní položky zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje. Jejich zápis doporučilo Radě Ústeckého kraje Regionální pracoviště tradiční lidové kultury kraje v září roku 2015.
Držitelem tohoto prestižního Seznamu, na který jsou zapisovány nejvýznamnější projevy z oblasti tradiční lidové kultury, vyskytující se na území kraje, je Ústecký kraj.

Šluknovské betlemářství

Statek zahrnuje v pojmu „betlemářství“ uchování tradice tvorby a stavění betlémů ve Šluknovském výběžku, která spádově patří do Ústeckého kraje.
Betlemářství na Šluknovsku má dávnou lidovou tradici, která vycházela z lidové zbožnosti a rozvinula se zásluhou řemeslné zdatnosti prostých lidí. Tato kombinace dala vzniknout betlémům různých typů, z nichž nejčastější byly betlémy řezané stavěcí, betlémy mechanické a ručně malované papírové betlémy.
Nositeli statku „Betlemářství“ je volné seskupení řezbářů tvůrců. Pokrývají tvorbu řezaných stavěcích betlémů a betlémů mechanických. V kraji jsou to tvůrci známí, jejich díla jsou prezentována na vánočních výstavách, nebo jsou součástí sbírkových fondů místně příslušných muzeí. Za všechna místa jejich prezentace je uváděno muzeum v Rumburku
a Varnsdorfu, kde jsou pobočky Oblastního muzea v Děčíně. Řezbáři se účastní veřejných akcí, kde prezentují svoji řemeslnou zdatnost, jako tvůrců lidové kultury. Betlemářskou tvorbu ukazují i na výstavách v Schirgiswalde, německé oblasti s tradicí betlemářství Šluknovska.

Krušnohorské betlemářství

Betlemářství v Krušnohoří má dávnou lidovou tradici, která vycházela z lidové zbožnosti a rozvinula se zásluhou řemeslné zdatnosti prostých lidí. Tato kombinace dala vzniknout betlémům různých typů, z nichž nejčastější byly betlémy řezané stavěcí, betlémy mechanické a vánoční pyramidy. Nositeli statku „Betlemářství“ je volné seskupení řezbářů tvůrců. Pokrývají tvorbu řezaných stavěcích betlémů a betlémů mechanických. V kraji jsou to tvůrci známí, jejich díla jsou prezentována na vánočních výstavách, nebo jsou součástí sbírkových fondů místně příslušných muzeí. Za všechna místa jejich prezentace jsou uváděna Oblastní muzea v Chomutově a v Mostě.

Regionální muzeum v Teplicích
Příspěvková organizace Ústeckého kraje specializující se na archeologii, historii a přírodu severozápadních Čech. Značnou pozornost věnuje dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství a správě vzácných knižních sbírek.

Mapa stránek | Kontakty | Upozorňujeme návštěvníky, že prostory teplického muzea jsou monitorovány kamerovým systémem a veškeré akce digitálně dokumentovány.

TM design Grafika Clickmedia Webdesign Vytvoření webových stránek